0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • بسته جامع آموزشی مهندسی برق بسته جامع آموزشی مهندسی برق

بسته جامع آموزشی مهندسی برق

بازنگری سریع

کتاب های مرجع مدیریت

مجموعه کتاب های آمار (3 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های بازاریابی (25 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های اقتصاد (3 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های کارآفرینی (19 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های مبانی مدیریت (3 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های منابع انسانی (9 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های مدیریت مالی (5 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های مدیریت پروژه (4 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های مدیریت تولید (4 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های موفقیت (2 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های رفتار سازمانی (29 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های روانشناسی کار (15 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های استراتژیک (5 جلد کتاب)

مجموعه کتاب های سیستم های اطلاعاتی (7 جلد کتاب)

و ...

نرم افزار های تخصصی مدیریت

Ms Project

نرم افزار Microsoft Project یک نرم افزار مدیریت پروژه می باشد که توسط شرکت مایکروسافت ایجاد شده است. این نرم افزار به منظور کمک به مدیران پروژه در برنامه ریزی، مدیریت منابع برای انجام وظایف، پیگیری پیشرفت پروژه، مدیریت مالی (مدیریت بودجه) و تجزیه و تحلیل ظرفیت کاری طراحی شده است. این نرم افزار درواقع روشهای بی شماری را برای مدیریت و رسیدگی به کارها و رفع تمام مشکلاتی که هنگام کار با آن مواجهه خواهید شد را ارائه می دهد. با کمک مایکروسافت پروژه می توانید کارهای خود را به خوبی و در زمان معین به پایان برسانید. همچنین در تهیه چارتها و نمودارهای حرفه ای کمک ارزنده ایی به شما می کند و موجب بهره وری پروژه تان می گردد. مایکروسافت پروژه ابزاریست ارزشمند برای :

الف) سازماندهی طرح ب) زمان بندی کارهاج) تخصیص منابع و هزینه‌کارها د) تنظیم طرح برای برآورد کردن محدودیت‌ها ه) آماده کردن گزارش‌ها برای انتقال طرح نهایی به همه کـسانی که باید طرح مورد نظر را اجرا کنند.

Primavera6

این نرم‌افزار به صورت جامع بر کار سازمان‌های پروژه مدار به منظور مدیریت چرخه کامل پروژه‌ها و پورتفولیوها که دربرگیرنده همه پروژه‌های کوچک و بزرگ سازمان است تمرکز دارد. شرکت‌ها به راهکارمدیریت پروژه پریماورا رو می‌آورند تا آنها را کمک نماید تصمیمات بهتری برای مدیریت پورتفولیوها اتخاذ نمایند، ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با پروژه‌ها را ارزیابی کنند و مشخص نمایند آیا منابع کافی با مهارت‌های لازم را جهت انجام کار در اختیار دارند یا خیر.

اساس کار بدين صورت است که ابتدا با وارد کردن فعاليت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بين اين فعاليت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نيز روی فعاليت ها اعمال می کنيم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بين فعاليت ها و منابع، فعاليت ها را طوری زمانبندی می کند که پروژه در کوتاه ترين زمان ممکن به اتمام برسد. همچنين اگر هزينه استفاده از منابع را نيز به نرم افزار بدهيم براورد کلی هزينه پروژه را نيز خواهيم داشت. قابل ذکر است که اين نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعاليت ها در چه زمانی بايد شروع شوند و در چه زمانی خاتمه يابند.

SPSS

موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم افزار يکي از نرم افزارهاي تخصصي آمار مي باشد و بيشتر به بحث هاي آماري در حيطه ی علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و ... مي پردازد.

قابليت هاي آن به شرح زير است:

• تهيه خلاصه هاي آماري مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و ...

• انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...

• تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...

• انواع توزيع هاي آماري شامل توزيع هاي گسسته و پيوسته

• تهيه انواع طرح هاي آماري

• انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس

• تکنيک هاي تجزيه و تحليل سري هاي زماني

• ايجاد داده هاي تصادفي و پيوسته

• محاسبه انواع آماره هاي توصيفي

• انواع آزمون هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته

• قابليت مبادله اطلاعات با نرم افزارهاي ديگر

• برازش انواع مختلف رگرسيون

اين نرم افزار در بحث کنترل کيفيت نسبت به نرم افزارهايStatistica و Minitab ضعيف بوده ولي در بحث آمار با آنها برابري مي کند.

Expert Choice

فرآيند تحليل سلسله مراتبي يك روش تصميم گيري است كه توسط آن ميتوان تصميماتي كه وابسته به معيارهاي مختلف(چند معياره)هستند را اتخاذ نمود.توسط ahp،مساله تصميم گيري ابتدا ساختار داده شده،گزينه هاي مختلف بر اساس معيارهاي مطرح در تصميم گيري با هم مقايسه شده و در نهايت اولويت انتخاب هريك از آنها مشخص مي شود.در مجموع اين روش در مسائل رتبه بندي، انتخاب، ارزيابي و پيش بيني كه همگي نيازمند تصميم گيري هستند،مورد استفاده قرار مي گيرد.

نرم افزار expert choice(ec) ، يك ابزار پشتيبان تصميم گيري چند معياره براساس روش ahp مي باشد،اين نرم افزار داراي توانايي هاي زيادي بوده و علاوه بر امكان طراحي نمودار سلسله مراتبي تصميم گيري و طراحي سوالات،تعيين ترجيحات و اولويت ها و محاسبه وزن نهايي،قابليت تحليل حساسيت تصميم گيري نسبت به تغييرات در پارامترهاي مساله را نيز دارا مي باشد.اين نرم افزار همچنين در بسياري از موارد از نمودارها و گراف ها براي ارائي نتايج و عملكردها استفاده مي كند. به منظور استفاده از اين نرم افزار جهت تصميم گيري،گام هاي زير پيشنهاد مي شوند:

1.استفاده از روش طوفان ذهني و ايجاد ساختار سلسله مراتبي مدل و وارد كردن مدل در نرم افزار.

2.مقايسه جفتي معيارها و معيارهاي فرعي،جهت به دست آوردن اهميت آنها در تصميم گيري.

3.مقايسه جفتي گزينه ها براي به دست آوردن اولويت هركدام نسبت به معيارها.

4.تركيب نتايج و تعيين بهترين گزينه.

5.انجام تحليل حساسيت،جهت تعيين نحوه تاثير يك تغيير در اهميت معيارها در انتخاب گزينه مطلوب.


فیلم های آموزشی مدیریت

6 سیگما

فیلم شش سیگما که به زبان فارسی می باشد به بررسی این مفهوم و کاربرد آن در سازمان و کارخانه می پردازد.

کارخانه

مجموعه فیلم از خطوط تولید مختلفبه زبان انگلیسی

مدیریت زمان

این مجموعه که به زبان فارسی است، به بررسی عوامل موثر در مدیریت زمان و تکنیک هاي آن می پردازد.

مدیریت بحران

ین فیلم آموزشی که به زبان فارسی می باشد به تعریف بحران و تکنیک هاي مدیریت آن با توجه به محیط می پردازد.

آموزش اصطلاحات مدیریت پروژه

این فیلم به زبان فارسی بوده و به تعریف اصطلاحات مدیریت پروژه می پردازد.

مدیریت کیفیت جامع

این فیلم به زبان انگلیسی بوده ضمن تعریف مدیریت کیفیت جامع به بررسی چگونگی پیاده سازی آن می پردازد.

مدیریت کیفیت

این فیلم به زبان انگلیسی بوده و به بیان تعاریف کیفیت و دیدگاه آن از نظر مشتري می پردازد.

سازماندهی

این فیلم انیمیشنی به زبان فارسی می باشد و به آموزش مفهوم سازماندهی می پردازد.
دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎50٬000تومان

جزییات

خلاصه کتاب های فارسی مدیریت خلاصه 10 عنوان کتاب در زمینه بازاریابی مدیریت بازار (شاوندی) تبلیغات پرفروش(ژان بقوسیان) مدیریت بازار(کاتلر) فروش به شیوه توماج بازاریابی الکترونیک(قشمی) مشتری در جایگاه شریک(چیپ آربل) و ... خلاصه 2 عنوان کتاب در زمینه اقتصاد اقتصاد اتریشی(غایب) مدیریت اقتضایی(فنیري) خلاصه 3 عنوان کتاب در زمینه کارآفرینی رهبری کارآفرین(جان کاتلر) مدیریت کارآفرینی(زیاری رجایی طالبیان) و ... خلاصه 11 عنوان کتاب در زمینه برنامه کلی کار مدیریت زمان روش های کنترل اضطراب فرصت ارزیابی و ... خلاصه 16 عنوان کتاب در زمینه موفقیت درس های موفقیت رابینز بابای پولداربابای فقیر(کیوساکی لچنر) چگونه مثل مدیر بیاندیشیم(لستر تارو) خلاصه 30 عنوان کتاب در زمینه روانشناسی فراسوی ذهن(باخ) تو همانی که می اندیشی(جیمز آلن) آنچه ندارید به دست آورید (جان گری) و ... اولین تجربه مدیریت (بکلر&تاپیچ) بی پروایان پایدارند(اندرو گرو) فرازو نشیب(لی یا کوکا) مدیران کهنه کار(بنیس) مدیریت یک دقیقه ای(بلانچارد) خلاصه 2 عنوان کتاب در زمینه مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک (فیروزوند) مورد کاوی موردکاوی های منتخب مدیریت شامل 33 عنوان مورد کاوی در زمینه های مختلف از جمله: برنامه ریزی کوکاکولا فاجعه بزرگ فورد/ فایرستون آی بی ام غول بهبود یافته فاجعه اینترنت و فناوری بالا برکلین کار آفرین بی باک هواپیمایی ساوت وست ري بوك در مقابل نايك جنگ كفشهاي ورزشي مک دونالد، نمونه کامل کنترل ها ماجرای می تاگ، ضررهاي رها كردن يك شعبه خارجي و ... طرح های توجیهی مدیریت 26 طرح توجیحی در زمینه الکترونیک و الکتریکی فيبر نوري یاتاقان مغناطیسی لامپ كم مصرف فاصله ياب ليزر و ... 29 طرح توجیحی در زمینه فلز و نیروی محرکه چرم مصنوعي فرمان ماشين در و پنجره پي وي سي فيلتر هوا و ... 60 طرح توجیحی در زمینه غذایی و بهداشتی بسته بندي غذايي نان فانتزي آب معدني بسته بندي خشكبار ماست طعم دار و ... 40 طرح توجیحی در زمینه کشاورزی باغ پسته ماشين آلات كشاورزي پودر گوشت و روغن صنعتي و ... 31 طرح توجیحی در زمینه خدماتی و تعاونی باشگاه ورزشي كافي نت خدمات مسافرت جهانگردي خدمات باليني-منزل و... 23 طرح توجیحی در زمینه پزشکی سرنگ تجهيزات پزشكي ظروف شيشه اي نسوز و ... پرسشنامه های مدیریت ابعاد سازمانی سبک رهبري بهره وري سواد مالی چابکی سازمانی شناخت سازمانی ابتکار شغلی تفکر انتقادي عزت نفس تمایل به برنامه ریزي کار آفرینی سبک هاي تفکر استرنبرگ خود ارزیابی مهارت هاي مذاکره مهارت هاي مدیران MDQ میزان خلاقیت مدیریت کیفیت مدیریت تضاد موفقیت سازمان نحوه طراحی پرسش نامه OCB OCBorgan پرسش نامه چابکی رفتار شهروندي سازمانی رهبري تحول نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت نمونه سوالات کارشناسی ارشد نظریه و فرایند سازمانی زبان روش تحقیق بهره وري سمینار بازاریابی و مدیریت تولید تحقیق در مالیات بازاریابی بین الملل تئوري مدیریت اقتصاد آمار در مدیریت حفاظت صنعتی بازار شناسی حقوق اساسی بازاریابی ارشد خرید و انبارداري بازاریابی بین المللی مبانی مدیریت تولید کاربرد فناوري مدیریت دولتی خط مشی گذاري مدیریت استراتژیک مدیریت دولتی مدیریت صادرات مدیریت استراتژیک مدیریت تحول نیروي انسانی مدیریت تطبیقی اصول مدیریت مدیریت تولید رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت توسعه سازمان پولی- مالی پول، ارز، بانکداري سیستم هاي اطلاعاتی رفتار سازمانی و ... نمونه سوالات کارشناسی حسابداري روان شناسی صنعتی کنترل بودجه روش تحقیق مالی سازماندهی منابع انسانی تحول اداري مدیریت تولید تجزیه و تحلیل سازمانی اصول مدیریت تعمیر و نگهداري سیستم هاي اطلاعاتی آموزش های شنیداری مدیریت موفقیت دکتر آزمندیان از خود و تکنولوژي فکر صجبت می کند و تکنولوژي فکر را معرفی می کند. کارگروهی در این مجموعه می آموزیم چگونه بهره وري گروه را افزایش دهیم خلاء هاي ارتباطی را پر کنیم و مشکلات انسانی را بر طرف نماییم. در این مجموعه 5 مهارت کار تیمی بیان می شود سپس روش هاي تشخیص ضعف و قوت گروه ارائه می گردد. کارخوب محیط خوب این کتاب به وسیله رابرت لوینگ تالیف شده است. لورینگ نویسنده معروفی است که براي کتاب یکصد کمپانی خوب در آمریکا به شهرت رسیده است .در این کتاب محیط کاري خوب را توضیح می دهد. وي از کارکنان و موسسان 20 شرکت مهم مصاحبه کرده و دیدگاه هاي خود را در این کتاب ارائه کرده است. پیتر دراکر یک برنامه آموزشی مدیرت می باشد که به مصاحبه با پیتر دراکر می پردازد. این مصاحبه ها از مسائلی مثل تصمیم گیري برنامه ریزي، ارتقاءدرجه، بهسازي نیروي انسانی، مدیریت زمان، مدیریت استراتژیک، مدیریت مبتنی بر هدف و... صحبت به میان آمده است. مدیرت زمان خلاصه اي از کتاب زمان براي موفقیت نوشته الک مکنزي. این شخصنویسنده بهترین کتاب هاي تجاري می باشد. سخنرانی هاي وي در کشور هاي مختلف جمع آوري و به چاپ رسیده است.خواهید فهمید چه رابطه اي بین زمان و موفقیت در زندگیش وجود داشته است.نظرتان در مورد موفقیت تغییر خواهد کرد. فرآیند نظام یافته حل مشکل و تصمیم گیري فرآیند نظام یافته حل مشکل و تصمیم گیري-مدیران بزرگ چه ویژگی هایی دارند- شیوه هاي مدیران موفق چیست؟ آنچه به سمع شما می رسد حاصل مصاحبه با مدیران بسیاري است در شرکت هاي کوچک وبزرگ. افراد موفق در سازمان افراد موفق در سازمان چه کسانی اند و شیوه هاي برنامه ریزي آنان چگونه است. ششس سیگما ششس سیگما چیست؟ سازمان خلاق و تحول آفرین ایجاد سازمان خلاق و تحول آفرین از طریق توانایی کارکنان و ...

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 66224
وزن 400.0000
انتشارات انار
تولید کننده انار

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید