انتشارات پارسه

92/04/09

کتاب فردا بنا به درخواست دانشجویان عزیز، مجموعه کامل کتابهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد پارسه را در شبکه فروش خود عرضه کرد. برخی عناوین این انتشارات از جمله ریاضیات مهندسی تألیف دکتر معتمدی در حال حاضر چاپ تمام است. اگر می خواهید از چاپ جدید این کتابها مطلع شوید، در صفحه مربوط به آن کتاب، نام نویسی کنید تا پس از توزیع چاپ جدید برایتان از طریق ایمیل اطلاع رسانی شود.

کتابهای پارسه

« بازگشت
Back to Top