Product was successfully added to your shopping cart.

اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1) 1964

بازنگری سریع

دانش و رشته روابط بین الملل بر اصول مفروضه ها مفاهیم و مقولاتی بنا شده است که بدون شناخت آنها تحلیل و تبیین جهان روابط بین الملل و تعاملات و مناسبات بازیگران بین المللی در عمل نیز مقدور و ممکن نیست از این رو درس اصول و مبانی روابط بین الملل برای دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل موضوعیت و ضرورت می یابد.در این درس از یک سو دانشجو می آموزد که دانش روابط بین الملل بر چه اصول و مبانی ای استوار است.به سخن دقیق تر رهیافت ها مکاتب و قالب های فکری مختلف که شاکله دانش روابط بین الملل را تشکیل می دهند بر چه اصول مبانی مفروضه ها و پیش فرض هایی بنا شده اند و چه فرضیه هایی را ساخته و پرداخته اند.از سوی دیگر وی با مفاهیم مقولات و موضوعاتی آشنا می شود که برای درک و فهم و سپس تحلیل و تبیین پدیده ها فرایندها الگوها و نتایج بین الملل و انگیزه ها آرمان ها و رفتارهای کشورها و دیگر بازیگران بین المللی لازم و ضروری است.بنابراین در درس اصول و مبانی روابط بین الملل در صدد تبیین توصیف و تبیین اصول و مبانی دانش و رشته روابط بین الملل از یک سو و اصول حاکم بر روابط و مناسبات بازیگران بین المللی از سوی دیگر هستیم تامین این هدف نیز مستلزم و متضمن تبیین چرایی چگونگی و چیسنی روابط بین الملل در دو سطح عملی و علمی است
شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب اصول و مبانی روابط بین الملل ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب اصول و مبانی روابط بین الملل تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید.
 

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎13٬000تومان