Product was successfully added to your shopping cart.

گچ و چای سردشده

بازنگری سریع

قصه هایی که شخصیت های داستان های «گچ و چای سردشده» از سر می گذرانند، شخصیت خانم معلم را به کشف تکه‌های پنهان انسان‌های رو به رویش وا می دارد. قهرمان او زنی سرکش است و ادم های فرعی محافظه کارهایی که هرکدام چیزی برای پنهان کردن دارند.

این کتاب، با توجه به احوالات سیاسی اجتماعی روزگار آدم‌هایی نوشته شده که سعی می کنند هم شکل اما ناپیدا باشند. ولی حضور خانم معلم باعث می‌شود که این آدم‌ها ناچار شوند درونیات خود را نشان بدهند.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎7٬000تومان