Product was successfully added to your shopping cart.

حکمت اسلامی خانه ایرانی

بازنگری سریع

آن چه در این نوشتار در معرض داوری دوستان قرار دارد، حاصل پژوهشی گسترده پیرامون حکمت اسلامی در معماری خانه های ایرانی است، که ضمن ارائه ی تعریفی جامع از مفاهیم حکمت اسلامی به بررسی ویژگی های خانه های ارزشمند ایرانی پرداخته و با طبقه بندی عرصه های عملکردی در فضاهای خانه های ایرانی، چگونگی دستیابی به این شکل خاص از معماری را که میتواند نمودی از حکمت اسلامی و مفاهیم عرفانی باشد را بیان میدارد، تا ضمن استفاده از معماری فاخر ایرانی، تا حد امکان ارائه دهندهی این روشها برای نسلهای آتی این سرزمین باشد، تا بتواند بحران ایجاد شدهی ناشی از فقدان معنویت در معماری معاصر را بدون تقلید صرف از معماری گذشته و با استفاده از فنون و تکنولوژیهای جدید ساخت خانه حل نماید.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب حکمت اسلامی خانه ایرانی با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب حکمت اسلامی خانه ایرانی را از سایت فردابوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎9٬500تومان