Product was successfully added to your shopping cart.

معماری زنده در حضور درختان

بازنگری سریع

فهرست مطالب:

فصل اول: انواع درختان
فصل دوم: معماری ارگانیک
فصل سوم: معماری بیونیک
فصل چهارم: استفاده از گیاهان برای کاهش آلودگی های زیست محیطی
فصل پنجم: معماری سبز
فصل ششم: استفاده از گیاهان برای روح بخشی بیشتر
فصل هفتم: درختان در دنیای معماری

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎30٬000تومان