Product was successfully added to your shopping cart.

روش های پژوهش معماری

بازنگری سریع

معماری حوزه بسیار گسترده است. در سراسر این کتاب به جایگاه معماری به عنوان رشته ای در کنار جغرافیا، انسان شناسی، تاریخ یا شیمی اشاره خواهد شد. با این کار به دنبال تفکیک مصنوعی پژوهش از حوزه عمل نیستیم؛ بلکه هدف این است تا ماهیت خود معماری به صورت یک دانش رسمی را برجسته نماییم.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎27٬000تومان