Product was successfully added to your shopping cart.

درد و سرطان

بازنگری سریع

درد فقط یک حس سوزشی نیست,آن تجربه حسی و ناخوشایندی است که ممکن است با آسیب واقعی یا احتمالی همراه باشد.بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان در مرحله ای از بیماری خود,درد را تجربه میکنند,درد ممکن است مرتبط با خود بیماری باشد یا اینکه ارتباط مستقیمی با اقدامات درمانی مربوط به سرطان یعنی جراحی,رادیوتراپی و شیمی درمانی داشته باشد.
باید توجه داشت درد کنترل نشده موجب کاهش توانایی فرد برای مراقبت های شخصی میشود,پاسخ اولیه بیماری را تحت تاثیر قرار داده و کیفیت زندگی فرد را پایین می آورد.ارزیابی درست و تشخیص مسیرهای عصبی درگیر,نوع درد,شدت و اثرات آن بر روی فرد,برای برنامه ریزی صحیح درمانی ضرورت دارد.باید توجه داشت تقریبا در تمامی موارد,امکان کنترل درد مرتبط با سرطان وجود داردو این نیازمند ارتباط نزدیکتر پزشک و بیمار است.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎20٬000تومان