اشتراک برای فید RSS

جدیدترین محصولات

تا بر صفحه
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 5548

 1. اپيدميولوژی براي پرستاران(مطابق با آخرين سرفصل رشته پرستاری)
  ‎8٬900تومان

 2. روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو
  ‎39٬900تومان

 3. بانک آزمون کمک پرستاری
  ‎9٬900تومان

 4. اصول و مهارتهای بالينی پرستاری پوتروپری
  ‎29٬000تومان

 5. نگاهی به تریاژ
  ‎6٬900تومان

 6. تکنولوژی جراحی برای تکنولوژيست جراحی جلد سوم(جراحی های زنان،مامايی و اورولوژی)
  ‎11٬900تومان

 7. آناتومی بالینی نتر 2014
  ‎69٬000تومان

 8. تغذیه و رژیم های درمانی
  ‎25٬900تومان

 9. فارماكولوژی پايه و بالينی کاتزونگ 2015 (جلد1)
  ‎55٬000تومان

 10. تجويز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملي مادزلی)
  ‎42٬000تومان

 11. راهنمای فراگيری روان درمانی حمايتی
  ‎11٬000تومان

 12. مدارا با بيمار اختلال شخصيت مرزی(راهنمای گام به گام برای درمانگر)
  ‎9٬000تومان

 13. بله گرفتن! (50 شیوه عملی متقاعد سازی و نفوذ بر دیگران)
  ‎12٬000تومان

 14. ACT در عمل (مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد)
  ‎22٬000تومان

 15. تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5
  ‎24٬000تومان

 16. فارماكولوژی پايه و بالينی کاتزونگ 2015 (جلد2)
  ‎40٬000تومان

تا بر صفحه
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 5548
Back to Top