0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • ایران پیش از تاریخ: عصر مس سنگی ایران پیش از تاریخ: عصر مس سنگی

ایران پیش از تاریخ: عصر مس سنگی

بازنگری سریع

آنچه عصر مس سنگي ناميده ميشود يكي از درخشانترين دورانهاي پيش از تاريخ ايران به شمار مي آيد. در اين دوران ، جوامـع روستايي اوليه، كه در دوران ماقبل نوسنگي شـكل گرف تـه بودنـد، بـه اوج شـكوفايي خود ميرسند. از اين نظر، اين دوران حاكي از گسست تدريجي از الگوهـاي دوران نوسـنگي اســت كــه برآينــد آن ظهـور عــصر مــس ســنگي در گــسترده به هم تنيده فلات ايران است، به طوري كه در ايـن دوران ، پيـشرفت و شـكوفايي در تمام عرصههاي زندگي رخ داده است. در ادبيات باستانشناسي ايران، به طور عمـده، ظهور و بروز اين دوران با الگوهاي بين النهرين، كه به لحاظ چشم انـدازهاي محيطـي با ايران متفاوت است، مورد ارزيابي قرار گرفته است. از ايـن نظـر، عناصـر بنيـادين و دروني اين تحول در پرده اي از ابهام باقي مانـده و شـناخته نـشده اسـت . بـا توجـه بـه موارد اشارهشده، هدف نهايي اين تأليف ابهامزدايي از ايـن دوران پـيش از تـاريخ بـا استناد به يافته هاي بي غرض باستانشناختي در بستر عظمت طبيعي فلات ايـران اسـت . از اين نظر، كتاب پيش رو نخستين تلاش در اين زمينه است و به طـور منطقـي بـدون ايراد نيست، لذا، نگارنده آرزومند است كتاب عــصر مــس ســنگي نـه سـخن آخـر بلكـه سـرآغاز پيدايش تحقيقات جديد درباره عصر مسسنگي ايران باشد.


 كتاب عــصر مــس ســنگي در چهار فصل بـه هـم پيوسـته نگـارش شـده اسـت . در فـصل اول، فرايند گذار از فرهنگهاي نوسنگي به مـسسـنگي بررسـي شـده اسـت، بـه نظـرات و رهيافتهاي مطالعاتياي كه در اين زمينه وجود دارد اشاره گرديـده و انطبـاق يـا عـدم انطباق آنها، با توجه به مجموعه داده هاي باستان شناسي ايـن دوران در پيكـره بـه هـم تنيده فلات ايران، ارزيابي شده است . با توجه به اينكه به مسائل و موضـوعات دو ران مسسنگي و استفاده از اين اصطلاح در دورهبندي فرهنگهـاي پـيش از تـاريخ ايـران كمتر توجه شده اسـت ، در فـصل دوم بـه پيـشينه اسـتفاده از ايـن اصـطلاح درمنطقـه بزرگتر آسياي غربي و فلات ايران پرداخته ايم. اين موضوع از اين نظر اهميت دارد كه دانشجويان رشته باستانشناسي در دانشگاههاي ايران كه اين كتاب به ط ور عمـده براي استفاده آنها در دروس مربوط به پـيش از تـاريخ ايـران نگاشـته شـده اسـت، در ابتدا و بيمقدمه وارد بحثهاي تخصصي و نيمه تخصصي ايـن دوران نـشوند. در فـصل سوم، به ظهور عصر مس سنگي در مناطق مختلف جغرافيايي فلات ايران پرداختـهايـم تا ازاين طريق حجم دادههاي باستانشناسي درمناطق مختلف موردارزيابي قرار گيرد. بدون ترديد مشخص نمودن شاخصهاي بنيـادين و اصـلي دوره هـاي فرهنگـي پيش از تاريخ از اهميت فراواني برخوردار است . به نظر مؤلف، تعبير، تفسير و تحليل ايــن شاخــصها براســاس معيارهــا و مقياســهاي باســتانشــناختي، پويــايي لازم را در چهارچوب مطالعـاتي موضـوع ايجـاد و از پراكنـد هگـويي و احيانـاً غـرض ورزيهـا و استدلالهاي ناهمگون، نامتوازن و نامتعارف جلوگيري ميكنـد. ايـن موضـوع از ايـن نظر حائز اهميت است كه در سالهاي اخير تلاشهاي گسترده اي در محافل دانشگاهي و غير دانشگاهي داخلي و خارجي صـورت گرفتـه اسـت تـا بـا تأكيـد غيـر واقعـي و نادرست بر اولويت شيوه زندگي كوچ گري در دوران مسسـنگي ايـران آن را فاقـد هر گونه پيشرفت فني قلمداد كنند . از اين نظر، اين موضوع را در فصل چهارم مـورد توجه قرار داده و تلاش كرده ايم شاخصهاي اصلي دوران مسسنگي را با اسـتفاده از دادههاي بيغرض باستانشناختي تبيين كنيم. شايان ذكر است كه دوران مـسسـنگي و شاخصهاي آن در گستره جغرافيايي فلا ت ايران در هيچ زماني و به هـيچ زبـاني بـه صورت فراگير و منسجم مطالعه نشده، گرچه به صورت موردي به بقاياي اين دوران در محوطههاي مختلف اشاره شده است.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب عــصر مــس ســنگي ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب عــصر مــس ســنگي تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎28٬000تومان

جزییات

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به ‌عنوان منبع اصلي درس «ايران پيش از تاريخ»، به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 23548
وزن 500.0000
انتشارات سمت
مولف حسن طلایی
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1394
قطع کتاب وزیری
نوع جلد خیر
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 227
نوبت چاپ 3
شابک 13 رقمی 9789645307408

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

Only registered users can write reviews. Please, log in or register