0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی

بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی

بازنگری سریع


فهرست مطالب:
ديباچه
بخش اول: بنى اميه و مساله خلافت اسلامى
رمز موفقيت شگفت‏انگيز اسلام
سه گروه مومن، مسلم، منافق
انگيزه مخالفان چه بود؟
چند كلمه درباره بنى اميه و بنى هاشم
مانند رودهاى شيرين و شور
آيا بنى اميه به راستى مسلمان شدند؟
چرا پيغمبر باابوسفيانها مهربانى كرد؟
اسلام بنى اميه حربه‏اى سياسى بود
تغيير شيوه از هنگام فتح مكه
حساسترين دوراهى اسلام
نكته جالب
اگر خلاف از مسير اصلى اش منحرف نمى‏شد
و يك امتياز ديگر على(ع)
خود عثمان مى‏گفت
اشتباه بود يا جنايت؟
اگر عدالت سياسى رعايت مى‏شد
هم تخصص و هم مكتب
چرا تبهكاران را در سازمان خلافت داخل كردند؟
دستاويز سياسى بسيار موثر
اشتباه خطرناكتر
وحدت سياسى با بحثهاى انتقادى منافات دارد
چند نكته اساسى
متعصبهاى خدانشناس
تعطيل حديث يا فاجعه مصيبت بار
تعطيل حديث زميه تحريف حديث شد
اقدام ركيك و سخا ركيكتر
و مضحك اين جاست
نمونه‏اى از داوريها
استفاده‏هاى سياسى خطرناك
بزرگترين ضربه اختلاف ساز
پرسش مهم
دو دليل
دو سوال جالب
شوراى ناهمگون
نقصهاى بزرگتر
آيا هيچ مصيبتى بزرگتر از اين هست؟
سردرگمى مساله خلافت باعث كشمكشها شد
و اى كاش
نه فقط به على (ع) بلكه اساسا به مقام خلافت ظلم شد
باز اينمساله بنيادى مطرح شد
و با اطمينان مى‏توان گفت
چرا رافضى و يهود امت؟
مشكل واقعا بى پايه
پيشنهاد اصولى ثمربخش
سياست حكومت اموى بر دو پايه متضاد استوار بود
عوامل گوناگونى كه
اسلام امويها چگونه اسلامى بود؟
دو قطب سياست امويها
چرا لعن على (ع) را اجبارى كردند؟
دوشاهد
سياست شديدا ضد علوى امويها
بدتر از انگيزيسيون اسپانيا
سياست دو قطبى امويها جامعه اسلامى را دو قطبى كرد
شجره ملعونه

جزییات


بخش دوم: دو سازمان متضاد در محيط اسلام
پيراهن عثمان و وليعهدى يزيد
نظر همكاران معاويه درباره حكومت يزيد
اين همه بى انصافى چرا؟
پرسش حساس
سياست تزوير با شمشير
آنچه عجيب است
علت اين سقوط عجيب چه بود؟
شناسامه و كارنامه يزيد
حسين (ع) نقشه شومشان را عقيم كرد
يكى از گودالهاى خطرناك تاريخ سياسى بنى‏اميه
با قدرت جهانى‏اش دنبال ابوسفيانها مى‏رود
يزيدهاى كوچك
چهار حزب مخالف
نه قران و نه عقل هرگز نمى‏پذيرد كه...
پندار مضحك
بدترين تعبير قرآن
آيا مسخره يست؟
آيا در برابر اين همه پستى و بى شرفى سكوت؟
مثلت شوم جهان اسلام
عراق كانون احزاب مخالف بود
كثيف‏ترين بخش تبليغات حكومت امويها
واقعيت تكان‏دهنده
به چه دليل ؟
باطن قضيه
درتاريخ جهان بى نظير است
چرا اين قدر منحط شدند؟
دو موضوع زننده‏تر
جبر مذهبى وسيله جبر سياسى
امتياز بزرگ حسين و يارانش
دو فرمان ملازم
پيوند جهاد با ايمان
پيوند جهاد با حيات
شهيد، هم زنده و هم پيروز است
منطق حسين(ع)
سه نمونه از سه مرحله
كربلا معجزه در اجرا بود
پرسشى جالب
انتظار مى‏كشيدند
با وجود اجازه بازگشت ماندند و همه چيز فدا كردند
مومنان راستين بودند
اختلاط حق و باطل
يكى از نشانه‏هاى اعجاز حق و عجز باطل
قانون تجربه شده
دنيا فداى حق نه حق فداى دنيا
شهيد نه فقط قلب تاريخ، بلكه قلب زندگى مى‏باشد
برخى از سخنان حسين (ع) و يارانش
سرمشقهاى اسلامى
زنهاى با ايمان نيز در راه حق فداكارى مى‏كردند
منحصر به هفتادو دو نفر نبودند
شخصيت بى مانند حسين و تاثير آن
وجدان عمومى با مردان حق است
اسلام به حق مى‏انديشد نه به اكثريت و اقليت
ريشه بسيارى از ايرادها


بخش سوم: تشريح علل قيام حسين (ع)
چهار گفتار و سه مساله
تفاوت خطرناك
چرا كاروان شهدا و اسرا را به شام كشاندند
قدرت عامل اجراى منويات است
قدرت معاويه با لجام و قدرت يزيد بى لجام بود
حتى در مكه و مدينه
دو نكته اساسى
اثر تفاوت آن دو در مسووليت جهاد
هدف اصلى پيروزى جهاد است نه پيروزى مجاهد
شرط هر چيزى مناسب با هدف آن چيز است
نمونه‏هاى روشن
نكته واقعا مهم
چرا پيغمبر(ص) با منافقان مسالمت و على (ع) با آنها جنگ كرد؟
صلح يا حربه سياسى
پاسخ هر دو پرسش بر اساس يك نكته
اسلام مهمتر از حسين(ع) است
روش يزيد بر عكس روش معاويه به سود قيام حسين (ع) بود
شهادت سودمندتراز حكومت
روايت مشيت از يك قانون كلى ريشه مى‏گيرد
تسليم حكومت باطل نشدن نيز مهم، بلكه مهمتر است
چند نكته پيرامون روايت مشيت
فلسفه كلى روايت مشيت
برخى از تصريح‏هاى حسين (ع)
قانون موازنه قدرت
يكى از امتيازهاى بزرگ اسلام
حق مهمترين حربه است
فقط به شاخه نزد، بلكه به ريشه زد
ظلم زيربنا و روبا دارد
روح منطق خضزى‏ها چيست ؟
برخى از آموزشهاى هضت حسين(ع)
بزرگترين حماسه بشرى
سه نظر مخالف
دو دليل براى نظر اول
دستگاه سياسى مخفى
مشكل اصلى نهضت حسين(ع)
اعلام خطرها را تصديق مى‏كرد
پس چرا به سوى كوفه رفت؟
چرادر حجاز نماند و چرا به يمن نرفت؟
سخنان ظاهرا نامعقول
سخنان قاطع و روشنگر
سخنان به اصطلاح مخالف
منطق هوچيگرى
اشتباه اساسى ظاهربينها
هر پيروزى را پيروزى نمى‏دانستند
خطاى واقعا بزرگ
نظر دوم: آيا اطمينان به پيروزى ظاهرى داشت؟
فقط دو راه
بسى وخيمتر
آيا اطمينان به پيروزى ظاهرى علت قيام بود؟
هم شيخ مفيد و هم طبرى
آيا خطرهاى بعدى را پيش‏بينى نمى‏كرد
برخى از شواهد ظاهرا مخالف
آيا تصميم گرفت كه برگردد
نظر سوم: آيا در هر صورت با خطر مواجه بود؟
در پاسخ بايد گفت
پيشنهادهاى ادعايى
آيا انصافا
صلح ادعايى يا تسليم ذلت بار
چه مقاصدى از اين گونه سخنان داشت؟
دو نكته ديگر
هم ظلم و هم فرياد مظلوميت
هر فرد منصفى ناگزير است كه
خطبه انقلابى حسين (ع)
چرا وظايف فردى و اجتماعى به هم آميخته است؟
مهمترين بخش وظايف اجتماعى
سه گونه جهادتو در تو
حكومت و حكام جزو متن اسلام است
شمه‏اى پيرامون حديث ثقلين
تا سر حد مرگ
امتياز اصلى حكومت اسلامى
عدالت شگفت‏انگيز حكومت على (ع)
همزيستى بدون پذيرش همسانى درست نمى‏شود
برداشت معكوس
عدالت و امامت به هم پيوسته است
انقلاب حسين(ع) همه جانبه بود
حسين(ع) و پيروانش هرگز نمى‏پذيرند
اجراى عدالت كار همه كس نيست
امتياز اصلى حكام اسلامى
دونامه از حسين (ع)
هويت اصلى زمامدار مسلمين
نقش اساسى امامت
مهمترين علامت زمامدار اسلامى علم و عمل را با هم مى‏آميزد
حكومت اسلامى مانند شركت تضامنى است
يك امتياز شيعه
اشكال بغرنج
قيام حسين(ع) مفهوم اولى‏الامر را عملا روشن كرد
سه مساله: مساله اول: خلافت آنِ حسين بود
يكى از مزاياى بسيار مهم اسلام
به اين عده بايد گفت:
تاثير موقعيت حسين در قيام
مساله دوم: خواب مويد بود نه علت
مساله سوم: علت طبيعى جنگ كربلا
دو مرحله تضاد در درون و در بيرون
مطلب مهم
هم قيام و هم دفاع بود

بخش چهارم: چگونه قيام حسين(ع) پيروز شد؟
حق پشتوانه پيروزى است
تاثير شخصيت حسين
بى سياستى فلاكت بار يزيد
ولى بدبختانه يا خوشبختانه
جنگ تبليغاتى پيروزمند
حتى در همكاران و نزديكان يزيد
اولين نشانه پيروزى قيام حسين (ع)
مساله جالب
درس عملى بود
با قانون فشار و انفجار يا با قانون سقوط و سرعت
دو موضوع مهم
تصديق عبدالملك
شمه‏اى از كيفرها
سنت تخلف ناپذير
افكار عمومى، مهم‏ترين مساله ملتها و دولتها
ريشه اينگونه داوريهاى مضحك
يك گوشه از قتل عام امويها
و يك عبرت جالب
يك نمونه از پيشرفتهاى چشمگير
انقلاب امت بود
مهمترين عامل نابودى حكومتها
ايران كانون بزرگتر نهضتهاى ضد اموى
سخنان عقاد و علامه طباطبايى هدف بود يا اثر بود
ضمانت الهى
در عين حال مصيبت هم بود

بخش پنجم: مكتب حسين (ع)
خطر اصلى حكومت اموى چه بود؟
قيام حسين(ع) خط بطلان كشيد
درس حسين(ع) درس اسلام راستين است
بنيان ايمان را روشن مى‏كند
حيات و عدالت همه چيز را فرا مى‏گيرد
عدالت اساس تكوين هست ه فقط اهرم تشريع
عدالت چون اساس تكوين هست اساس تشريع هم است
عدالت اصل است و امامت فرع آن است
عادل نقش دوسويى دارد
معاويه‏ها عكس حق را مى‏گيرند
در واقع ظالم اسير عادل است
ظلم سوء استفاده از عدالت است
سقوط انسان در خود ظلم است نه فقط در عواقب آن
تجسم عمل بلكه تجسم نيت
مفهوم ابتدايى سخن حسين (ع)
نقش حكومت در جامعه مانند نقش عقل در فرد است
خانواده بزرگتر و خانواده كوچكتر
نقص خطرناك هر سه نظر
قرآن فرد را به مثابه جامعه مى‏گيرد
اصل اساسى انسان است نه فرد و جامعه
نزاع ميان نفس و عقل در واقع
اسلام مى‏خواهد انسانها را به سوى اطلاق ببرد
توحيد و اتحاد بههم گره خورده است
اين منطق عجيب
مانند سايه و نور
تعبير جالب على (ع) در باره معاويه
مهمترين درس جريان شيطان و آدم
من يا سرچشمه ظلمها و فسادها
ريشه واقعى احساس مسووليت
دو نظر مخالف
فرهنگ نوين
مسووليت بيشتر مربيان جامعه
مسوول حكومتهاى فاسد
بعد الهى نهضتهاى دينى، اصل است
بلكه آموزشهاى دقيقتر اسلامى مى‏گويد
اشاره‏اى به نقش تربيتى نهضت حسين(ع)
نتيجه اساسى كربلاى حسين(ع)
تنها راه نجات مسلمين
كربلاى حسين فقط براى گريه و شفاعت نيست
و تاسف اينجاست
نشانه پيروان حسين (ع)
سير كلى بشريت

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 50-15578
وزن 860.0000
انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مولف سیدعلی فرحی
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد ندارد
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 568
نوبت چاپ 5
شابک 13 رقمی 9789644306325

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید