0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • دیوان حافظ دیوان حافظ

دیوان حافظ

بازنگری سریع

چهار برداشت از يك رمان نگاهي به رمان \"خنده را ازمن بگير\" عليرضا غلامي !. رمان \"خنده را ازمن بگير\" روايتي سرراست آدم هايي سرراست و نثري سرراست دارد.. همه چيز در آن ساده شروع مي شود پيش مي رود و تمام مي شود. راوي زمان نوجواني است كه خوبي ها و زشتي هاي اطرافش را مي بيند و بدون هيچ گونه پيچيدگي آن ها راروايت مي كند. غير از يكي دو صحنه فضاي بقيه رمان در يك محله مي گذرد. محله اي كه در كرج است و مردمان آن زندگي فقيرانه اي دارند. فضاها كمتر تغيير مي كند. كمتر توصيف مي شود و روابط آدم هاي آن محله نيز كمتر تاثير مي گذارد . اما در اين رمان اين علي و خانواده او هستند كه فضا را دستخوش تغيير مي كنند. آن ها به خاطر تبلعات جنگ از كردستان به به محله اي در در كرج آمده اند. اقامت آن ها به يك سال هم نمي كشد. اما مدام حرف و حديث هايي درباره عقايد و پيشينه آن ها بين در و همسايه ها رد و بدل مي شود. ابهامي كه درباره عقايد و باورهاي اين خانواده بين اهالي محل وجود دارد ، خود هيجان برانگيز است. حس كنجكاوي را تحريك مي كند و اتهام هاي تراشيده مي شود. برخي آنها را بي گناه و بي پناه مي دانند و برخي آن هارا خطرناك مي خوانند. اين تضاد داوري ها و تحريك حس كنجكاوي ها رمان را تا دوفصل به آخر مانده، خواندني كرده است. 2. رابطه سه شخصيت محوري رمان \"خنده را از من بگير\" با يكديگر دوست داشتني است. شيطنت هاي آن ها حادثه ساز است. هيجان دارد. اما پايان رابطه آن ها كمي دور از منطق شخصيت ةاي آن سه نفر است. نحوه جدايي امير و مهدي با علي به دل نمي شيند. اعتراف علي در تاريكي زير زمين مساله را لوس كرده است. روشن شدن دلايلي كه خانواده علي مي خواهد به خاطر آن هابه كرج را ترك كند. پايان رمان را ضعيف كرده است. علي پسري ساده و كمرو است. او برخلاف امير و مهدي شخصيتي دروني دارد و كم تر دهانش را براي اعتراف باز مي كند. اگر اين دهان در پايان رمان هم بسته مي ماند. \"خنده را از من بگير\" چيز ديگري مي شد. 3. مساله ديگر نام هايي است كه شخصيت محوري رمان دارند. يعني همان سه نوجواني كه به مدرسه مي روند و بعد از تعطيلي مدرسه دور هم جمع مي شوند. به نظر مي رسد نام هاي امير و مهدي مشكلي نداشته باشند. هر دو در كرج به دنيا آمده اند. در يك محله بوده اند و فرهنگي نزديك به هم داشته اند، اما مسئله درباره نفر سوم فرق مي كند. او از كردستان آمده است. استاني كه قطعا به لحاظ فرهنگي و باورهاي ديني با كرج تفاوت ها دارد. اسم او دركنار دو نوجوان ديگر اندكي غريب به نظر مي رسد. اصلا قرار است علي و خانواده اش گونه اي از يك فرهنگ متفاوت باشند. 4. رمان \"خنده را ازمن بگير\" پس زمينه اي از جنگ و خشونت دارد. لا به لاي صداي بمباران ها، رفت و آمد هواپيماها به صدا در آمدن آژيرها، ريختن ساختمان ها تصويري از زندگي اجتماعي دهه 60 آدم هاي نزديك پايتخت ترسيم مي شود. موضوع ويدئو و تماشاي پنهاني فيلم ها يكي از بخش هاي هويتي ده 60 جامعه ايراني است. درجاي ديگري از همين رمان ازدحام مردم مقابل سينما تصوير مي شود، اشتياق آن ها براي تماشاي فيلم نشان داده مي شود. اما تماشاي فيلم نيمه كاره رها مي شود. در پايان هم سينما فروريخته مي شود و تماشاگراني زير آوار مي مانند و تماشاگراني هم فرار مي كنند. از سوي ديگر مي گويند ميهمان نوازي صفتي است كه براي ايراني به كار مي برند. در همين زمان قوم و خويش هاي راوي ا. موشك باران شهرهاي خود به خانه علي پناه مي آورند. علي و خانوده اش به چشم مزاحم به آن ها نگاه مي كنند. بيش تر در فكر آن هستند كه از شرشان خلاص شوند تا آن ها را در كنار خود نگه دارند.


ديوان‌ حافظ‌ يكي‌ از برجسته‌ترين‌ يادگارهاي‌ ادبيات‌ كهن‌ ايران‌ است‌ كه‌ در كنار ديگر متون‌ نظم‌ و نثر فارسي‌ همچون‌ شاهنامة‌ فردوسي‌، كليات‌ سعدي‌، مثنوي‌ و غزليات‌ مولانا و خمسة‌ نظامي‌ ـ كه‌ براستي‌ اركان‌ قوميت‌ و مليت‌ ايراني‌ هستند ـ بر تارك‌ يادگارهاي‌ ادبيات‌ كهن‌ جهان‌ مي‌درخشد. اين‌ درخشش‌ هنگامي‌ بر ما روشنتر مي‌گردد كه‌ ناآشنايانِ با ظرايف‌ زبان‌ فارسي‌ از درك‌ ارزشهاي‌ بيروني‌ و دروني‌ و زيبايي‌شناسي‌ كلمات‌ و قوالب‌ شعر فارسي‌ فرو مانده‌، دچار مشكل‌ مي‌شوند.

دسترسی: ناموجود

‎4٬200تومان

جزییات

چهار برداشت از يك رمان نگاهي به رمان \"خنده را ازمن بگير\" عليرضا غلامي !. رمان \"خنده را ازمن بگير\" روايتي سرراست آدم هايي سرراست و نثري سرراست دارد.. همه چيز در آن ساده شروع مي شود پيش مي رود و تمام مي شود. راوي زمان نوجواني است كه خوبي ها و زشتي هاي اطرافش را مي بيند و بدون هيچ گونه پيچيدگي آن ها راروايت مي كند. غير از يكي دو صحنه فضاي بقيه رمان در يك محله مي گذرد. محله اي كه در كرج است و مردمان آن زندگي فقيرانه اي دارند. فضاها كمتر تغيير مي كند. كمتر توصيف مي شود و روابط آدم هاي آن محله نيز كمتر تاثير مي گذارد . اما در اين رمان اين علي و خانواده او هستند كه فضا را دستخوش تغيير مي كنند. آن ها به خاطر تبلعات جنگ از كردستان به به محله اي در در كرج آمده اند. اقامت آن ها به يك سال هم نمي كشد. اما مدام حرف و حديث هايي درباره عقايد و پيشينه آن ها بين در و همسايه ها رد و بدل مي شود. ابهامي كه درباره عقايد و باورهاي اين خانواده بين اهالي محل وجود دارد ، خود هيجان برانگيز است. حس كنجكاوي را تحريك مي كند و اتهام هاي تراشيده مي شود. برخي آنها را بي گناه و بي پناه مي دانند و برخي آن هارا خطرناك مي خوانند. اين تضاد داوري ها و تحريك حس كنجكاوي ها رمان را تا دوفصل به آخر مانده، خواندني كرده است. 2. رابطه سه شخصيت محوري رمان \"خنده را از من بگير\" با يكديگر دوست داشتني است. شيطنت هاي آن ها حادثه ساز است. هيجان دارد. اما پايان رابطه آن ها كمي دور از منطق شخصيت ةاي آن سه نفر است. نحوه جدايي امير و مهدي با علي به دل نمي شيند. اعتراف علي در تاريكي زير زمين مساله را لوس كرده است. روشن شدن دلايلي كه خانواده علي مي خواهد به خاطر آن هابه كرج را ترك كند. پايان رمان را ضعيف كرده است. علي پسري ساده و كمرو است. او برخلاف امير و مهدي شخصيتي دروني دارد و كم تر دهانش را براي اعتراف باز مي كند. اگر اين دهان در پايان رمان هم بسته مي ماند. \"خنده را از من بگير\" چيز ديگري مي شد. 3. مساله ديگر نام هايي است كه شخصيت محوري رمان دارند. يعني همان سه نوجواني كه به مدرسه مي روند و بعد از تعطيلي مدرسه دور هم جمع مي شوند. به نظر مي رسد نام هاي امير و مهدي مشكلي نداشته باشند. هر دو در كرج به دنيا آمده اند. در يك محله بوده اند و فرهنگي نزديك به هم داشته اند، اما مسئله درباره نفر سوم فرق مي كند. او از كردستان آمده است. استاني كه قطعا به لحاظ فرهنگي و باورهاي ديني با كرج تفاوت ها دارد. اسم او دركنار دو نوجوان ديگر اندكي غريب به نظر مي رسد. اصلا قرار است علي و خانواده اش گونه اي از يك فرهنگ متفاوت باشند. 4. رمان \"خنده را ازمن بگير\" پس زمينه اي از جنگ و خشونت دارد. لا به لاي صداي بمباران ها، رفت و آمد هواپيماها به صدا در آمدن آژيرها، ريختن ساختمان ها تصويري از زندگي اجتماعي دهه 60 آدم هاي نزديك پايتخت ترسيم مي شود. موضوع ويدئو و تماشاي پنهاني فيلم ها يكي از بخش هاي هويتي ده 60 جامعه ايراني است. درجاي ديگري از همين رمان ازدحام مردم مقابل سينما تصوير مي شود، اشتياق آن ها براي تماشاي فيلم نشان داده مي شود. اما تماشاي فيلم نيمه كاره رها مي شود. در پايان هم سينما فروريخته مي شود و تماشاگراني زير آوار مي مانند و تماشاگراني هم فرار مي كنند. از سوي ديگر مي گويند ميهمان نوازي صفتي است كه براي ايراني به كار مي برند. در همين زمان قوم و خويش هاي راوي ا. موشك باران شهرهاي خود به خانه علي پناه مي آورند. علي و خانوده اش به چشم مزاحم به آن ها نگاه مي كنند. بيش تر در فكر آن هستند كه از شرشان خلاص شوند تا آن ها را در كنار خود نگه دارند.

ديوان‌ حافظ‌ يكي‌ از برجسته‌ترين‌ يادگارهاي‌ ادبيات‌ كهن‌ ايران‌ است‌ كه‌ در كنار ديگر متون‌ نظم‌ و نثر فارسي‌ همچون‌ شاهنامة‌ فردوسي‌، كليات‌ سعدي‌، مثنوي‌ و غزليات‌ مولانا و خمسة‌ نظامي‌ ـ كه‌ براستي‌ اركان‌ قوميت‌ و مليت‌ ايراني‌ هستند ـ بر تارك‌ يادگارهاي‌ ادبيات‌ كهن‌ جهان‌ مي‌درخشد. اين‌ درخشش‌ هنگامي‌ بر ما روشنتر مي‌گردد كه‌ ناآشنايانِ با ظرايف‌ زبان‌ فارسي‌ از درك‌ ارزشهاي‌ بيروني‌ و دروني‌ و زيبايي‌شناسي‌ كلمات‌ و قوالب‌ شعر فارسي‌ فرو مانده‌، دچار مشكل‌ مي‌شوند.

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 50-150
وزن 1.0000
انتشارات ققنوس
مولف شمس‌الدين‌ محمد حافظ
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1387
قطع کتاب وزیری
نوع جلد ندارد
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 1
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789643110893

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

Only registered users can write reviews. Please, log in or register