0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  •  شیمی فیزیک جلد دوم: ترمودینامیک محلولها و سینتیک شیمیایی  شیمی فیزیک جلد دوم: ترمودینامیک محلولها و سینتیک شیمیایی

شیمی فیزیک جلد دوم: ترمودینامیک محلولها و سینتیک شیمیایی

بازنگری سریع


کتاب شیمی فیزیک، تألیف ایرا لوین، یکی از مهم‌ترین کتاب‌های مطرح در سطح جهان در زمینهٔ شیمی‌فیزیک است که می‌تواند به عنوان کتاب درسی درون مختلف دانشجویان علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه به دلیل ارجاع‌های بسیار دقیق و بنیادی مباحث این کتاب به منابع و مأخذهای مهم، می‌توان از آن به عنوان کتابی مقدماتی برای ورود به موضوعات تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف شیمی‌فیزیک استفاده کرد.یکی از علل انتخاب این کتاب برای ترجمه، شیوهٔ بیان توصیفی و بسیار دقیق مباحث آن است که با بیانی روان و جذاب به طرح موضوعات شیمی‌فیزیک پرداخته است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب آن است که نویسنده ادر ارائهٔ مطالب هم استاد و هم دانشجو را در نظر داشته است، به گونه‌ای که در بسیاری از مباحث این کتاب احساس می‌شود که گویی بحثی دوطرفه بین استاد و دانشجو در حال جریان است. ارائهٔ مطالب با چنین شیوه‌ای و همراه با مثال‌ها و تمرین‌ها و کاربردهای متعدد آن به گونه‌ای است که از این کتاب می‌توان به عنوان یک خودآموز دروس شیمی فیزیک نیز استفاده کرد. از ویژگی‌های دیگر این کتاب، تعاریف دقیق واژه‌های کلیدی، هدایت دانشجو در نحوهٔ به کارگیری معادلات و عاری از اشتباه بودن متن آن است.سطح ریاضی کتاب در حد معقولی حفظ شده است و از به کارگیری ریاضیات پیشرفته‌ای که برای دانشجویان ناآشنا است پرهیز شده است. هر فصل مسائل متنوع و زیادی دارد و پاسخ بسیاری از مسائل عددی داده شده‌اند.


دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎35٬000تومان

جزییات


این کتاب درسی برای درس شیمی‌فیزیک دورهٔ کارشناسی است.
در نگارش این کتاب، وضوح، دقت و عمیق بودن مطالب را مدنظر داشته‌ام. به‌منظور کمک در ساده‌شدن مطالعهٔ کتاب، تعاریف دقیق، توضیح مفاهیم، جزئیات کامل اکثر معادلات و مرور مباحث مربوط به ریاضی و فیزیک را ارائه کرده‌ام. از مطالب سطحی، که موجب می‌شود دانشجو فهم عمیقی از شیمی‌فیزیک دریافت نکند خودداری کرده‌ام. در عوض، کوشیده‌ام تا مطالب را به‌صورتی دقیق، بنیادی و جدید در سطحی که برای دورهٔ کارشناسی ممکن باشد عرضه کنم.

اصلاحات در چاپ پنجم
مسائل. عنصر کلیدی در هر درس شیمی‌فیزیک حل مسئله است. در چاپ جدید اصلاحات زیر در مسائل اعمال شده است.
•    بخشهای 1-9 در مورد پیشنهادهایی برای مطالعه و 2-12 در مورد حل مسئله توسعه داده شده است.
•    بسیاری از مسائل صحیح/ غلط که به جای محاسبه نیاز به فکر کردن دارد اضافه شده است تا از این طریق دانشجو به سرعت بتواند پاسخ آن را تشخیص دهد.
•    چندین مثال جدید حل شده در خصوص مسائلی که دانشجویان با آنها مشکل دارند اضافه شده است.
•    دسته‌بندی مسائل مربوط به هر بخش که قبلاً به شکل جدولی در ابتدای مسائل بود به شکل جدیدی که به‌صورت جداگانه در ابتدای هر بخش منعکس شده است تغییر داده شده است تا راحت‌تر بتوان فهمید که مسائل مربوط به کدام بخش است.
•    سئوالاتی در مورد دانشمندان مورد توجه اضافه شده است (مسائل 18-71، 19-72و 20-63).
کاربردهای صفحه‌گستر. صفحه‌گستر راهکار ساده‌ای را جهت حل مسائل پیچیدهٔ شیمی‌فیزیک در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد بدون آنکه برای حل این مسائل به برنامه‌نویسی نیاز داشته باشند. آموزشهای مفصلی برای به‌کارگیری صفحه‌گستر در بخشهای مختلف کتاب داده شده است که عبارتند از:
•    برازش چند جمله‌ای برای Cp (بخش 5-6).
•    حل معادله‌ای غیرخطی (بخش 6-4).
•    حل معادلات غیرخطی که در مسائل تعادلات همزمان رخ می‌دهد (بخش 6-5)
•    انجام برازش خطی و غیرخطی داده‌ها از طریق حداقل مربعات (بخش 7-3).
•    به‌کارگیری معادلهٔ حالت برای محاسبهٔ فشار بخار و حجمهای مولی مایع و بخار در حالت تعادل (بخش 8-5).
•    محاسبهٔ نمودار فاز مایع ـ مایع برای مینیمم کردن G با به‌کارگیری مدل حل ساده (بخش 12-11).
کاربردهای اضافی صفحه‌گستر عبارتند از:
•    انتگرالگیری عددی معادلات سرعت با به‌کارگیری روش اولر اصلاح شده (بخش 17-7 و مسألهٔ 17-57).
•    برازش داده‌های طیف‌سنجی برای تعیین ثابتهای مولکولی (مسألهٔ 21-32).
شیمی کوانتومی. پیشرفتهای انجام شده در افزایش قدرت رایانه‌ها و توسعهٔ روشهای محاسبات کوانتومکانیکی نظیر نظریهٔ تابعی چگالی موجب شده است که محاسبات مکانیک کوانتومی برای مولکولها به‌عنوان ابزاری ضروری در بسیاری از سطوح شیمی مطرح شود. با اضافه کردن بخشهای جدید زیر، مبحث شیمی کوانتومی تقویت یافته است:
•    بخش 20-10 درخصوص نظریهٔ تابعی چگالی (DFT) به دانشجویان فهم بسیاری از کارائیهای محاسباتی را ارائه کرده و روش محاسباتی در شیمی کوانتومی مولکولی به‌طور وسیعی به‌کار رفته است.
•    بخش 20-12 برای آشنا کردن دانشجویان با محاسبات شیمی کوانتومی از طریق به‌کارگیری برنامه‌های شیمی کوانتومی ارائه شده است. چندین مسأله برای کار در منزل داده شده است که در آنها از دانشجویان در مورد انجام محاسبات مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی سئوال شده است (مسائل 20-55 و 20-59).
•    بخش 20-13 در مورد مکانیک مولکولی، ایده‌های اساسی این روش را که در سطح وسیعی برای مولکولهای بزرگ به‌کار می‌رود توضیح داده است.
•    بخش 18-16 عملگرهای هرمیتی را توضیح داده و برخی مباحث پیشرفته در مکانیک کوانتومی را ارائه می‌کند. این بخش انتخابی است و بدون آنکه تأثیری بر روی فهم بخشهای بعدی داشته باشد می‌تواند حذف شود.
•    بخش 21-17 در مورد نظریهٔ گروه، گروه‌های تقارن و نمایشها را معرفی می‌کند. این بخش نیز در صورت تمایل می‌تواند حذف شود.
کاربردهای زیست‌شناسی. به ‌منظور انعکاس افزایش دائمی اهمیت کاربردهای زیست‌شناسی در شیمی، مباحث بیوشیمی مطابق زیر اضافه شده است:
•    فشارهای منفی و بالا رفتن شیرهٔ درخت (بخش 8-4).
•    کاهش نقطهٔ انجماد و پروتئینهای ضد یخ در موجودات زنده (بخش 12-3).
•    روشهای طیف‌سنجی جرمی برای تعیین اوزان مولکولی پروتئینها‌(بخش 12-3).
•    تخمین فاکتورهای تغلیظ مواد زیستی (bioconcentration factors) از ضرایب تقسیم اکتانل ـ آب (بخش 12-7).
•    به‌کارگیری الکترودهای چاپ‌کننده به‌عنوان حسگر زیستی (biosensor) گلوکز (بخش 14-5).
•    جداسازی مولکولهای زیستی با روش الکتروفورزهای ژل و لولهٔ موئینه (بخش 16-6).
•    فلورسانس در ترتّب DNA (بخش 21-11).
•    طیف CD در مطالعهٔ آرایش فضایی مولکولهای زیستی (بخش 21-14).
•    میکروسکوپ نیروی اتمی (بخش 24-10).
•    شبیه سازی کامپیوتری دینامیک مولکولی برای تاخوردگی پروتئین (بخش 24-14).
سایر مباحث جدید. سایر مباحث اضافه شده یا توسعه داده شده عبارتند از:
•    آنتروپی حفرهٔ سیاه (بخش 3-8).
•    نقایص اصل لوشاتلیه (بخش 6-6).
•    تخمین خواص ترمودینامیکی با به‌کارگیری جمع‌پذیری گروهی (بخش 5-10).
•    تعادل واکنش همزمان (بخش 6-5 و 6-6).
•    هیدروژن مایع فلزی (بخش 7-4).
•    برنامه‌های کامپیوتری برای تخمین خواص ترمودینامیکی (بخش 5-10)، محاسبهٔ نمودارهای فاز (بخش 12-11)، انجام محاسبات چند تعادلی (بخش 11-6)، معادلات انتگرالی سرعت (بخش 17-7) و انجام محاسبات شیمی کوانتومی (بخش 20-12).
•    سیالات فوق بحرانی (بخش 8-3).
•    مدلهایی برای ضرایب فعالیت محلولهای غیرالکترولیت (بخش 10-5).
•    رفتار ضرایب فعالیت الکترولیت در غلظتهای بالا (بخش 10-8).
•    لایه سطحی میکرو (بخش 13-3).
•    مغناطیسی شدن و آسایش در NMR (بخش 21-12).
•    مایعات یونی در دمای اطاق.
ساده‌سا‌زیها. برخی توضیحات برای ساده شدن با کوتاه‌نمودن، مطابق زیر صورت گرفته است:
•    بخش 10-6 در مورد محلولهای الکترولیت از طریق بردن ترمودینامیک زوج یون به بخش 10-6.
•    فصول 14 (سیستمهای الکتروشیمیایی) و 16 (فرایندهای انتقالی) با حذف چند مبحث کوچک خلاصه‌تر شده است.
•    بخش 9-8 که در مورد خواص مولی جزئی و تعادل در محلولهای رقیق ایده‌آل بحث نموده بود خلاصه‌تر شده است.
•    بخش 15-10 که در مورد توزیع برابر انرژی بحث کرده بود ساده‌تر و خلاصه‌تر شده است.
واحدها و علامتها. در به‌کارگیری واحدها و علامتها بازنگری شده است:
•    توضیح در مورد واحدهای گوسی حذف و برای الکتریسیته و مغناطیس فقط واحد SI به‌کار رفته است. به هر حال، برخی واحدهای غیر SI متعارف نظیر اتمسفر، تور، کالری، آنگستروم، دبای و پوآز هنوز در برخی جاها به‌منظور آشنایی دانشجو با آنها به کار رفته است.
•    علامتها به‌طور کامل براساس توصیه‌های IUPAC تغییر داده شده‌اند.
سطح ریاضی. علیرغم عمق مطالب، سطح ریاضی آنها درحد معقولی حفظ شده است و از به‌کارگیری ریاضیات پیشرفته‌ای که برای دانشجویان ناآشناست پرهیز شده است. به دلیل آنکه ریاضیات معضلی است برای بسیاری از دانشجویانی که تلاش می‌کنند در زمینهٔ شیمی‌فیزیک توانمند شوند، لذا مباحثی مروری در مورد آن ارائه شده است (بخش 1-6 ، 1-8 و 8-9).
سازماندهی. کتاب به‌گونه‌ای سازماندهی شده است که دانشجویان می‌توانند وسعت و منطق شیمی‌فیزیک را بهتر از بمباران شدن توسط فرمولها و ایده‌های نامنظم احساس نمایند. در این خصوص، فصول ترمودینامیک با یکدیگر جمع شده‌اند و مطالب شیمی کوانتومی با هم آمده‌اند. مکانیک آماری بعد از ترمودینامیک و شیمی کوانتومی آمده است.
معادلات. شمارهٔ معادلات مهم که باید به‌خاطر سپرده شوند ستاره زده شده‌اند. در ایجاد نظریه‌ها و رسیدن به معادلات، به‌طور واضحی فرضیه‌ها وتقریبهایی که زده شده‌اند بیان شده است، به‌طوری که دانشجویان نگران آن نخواهند بود که چه موقع آنها را به‌کار برند و چه وقت به‌کار نبرند. شرایط کاربرد معادلات مهم ترمودینامیکی به‌طور صریح در کنار آنها آمده است.
شیمی کوانتومی. شیمی کوانتومی درسی است که می‌تواند به دو صورت عرضه شود: مبحثی فوق‌العاده سنگین ریاضی که موجب می‌شود ایده‌های فیزیکی را برای بیشتر دانشجویان کارشناسی نامفهوم کند و یا مبحثی توصیفی محض که تکرار همان مباحثی است که دانشجویان از قبل در درسهای پیشین آموخته‌اند. محاسبات خواص مولکولی که در این کتاب بحث شده است جدید و براساس مفاهیم مکانیک مولکولی، نیمه‌تجربی، تابع چگالی محور، و قائم به خود است به قسمی که دانشجویان می‌توانند ارزش این محاسبات را نسبت به مباحث توصیفی غیر نظری درک کنند.
مسائل. هر فصل مسائل متنوع زیادی دارد (هم محاسبه‌ای و هم مفهومی) و پاسخ بسیاری از مسائل عددی داده شده‌اند. زمان در دسترس کلاس درس برای حل مسائل معمولاً محدود است، طوری که یک کتاب حل مسأله تهیه شده است و می‌تواند با اجازهٔ استاد درس توسط دانشجویان خریداری شود. بخشهای 2-12 و 1-9 پیشنهادهای عملی برای حل مسأله و مطالعه را ارائه می‌نماید.

 

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 6266
وزن 922.0000
انتشارات فاطمی
مولف ایرا لوین
مترجم غلامرضا اسلامپور
غلامعباس پارسافر
علی مقاری
بیژن نجفی
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1390
قطع کتاب وزیری
نوع جلد خیر
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 564
نوبت چاپ 7
شابک 13 رقمی 9789643184188

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید