0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی، اداری فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی، اداری

فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی، اداری

بازنگری سریع

فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی، اداریشامل: واژه ها، اصطلاحات، اختصارات و علامات با ارایه نمونه هایی از آراء دادگاهی، احکام عرفی، رساله های حقوقی و ضوابط آیین نامه های اداری


انگلیسی-فارسی


2 جلدی


جلد نخست: از A تا E


جلد دوم: از F تا Zپیش گفتار


جهانی شدن زبان انگلیسی و تنوع مجامع بین المللی که همه به زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی خود برگزیده اند ایجاب می کند که فن آوران و دست اندر کاران امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به این زبان مجهز شوند و مهمتر آن که امکانات دستیابی به معتنی دقیق اصطلاحات انگلیسی این علم را در دسترس داشته باشند.


امروز قراردادها، معاهدات ها، مقاوله نامه ها، رساله ها و هر نوع نشریه فنی و نامه رسمی بین موسسات و دولتها عموماً به زبان انگلیسی نوشته می شوند و می توان ادعا کرد که معتبرترین این قبیل اسناد و مراجع را می توان به زبان انگلیسی یافت.


نظامهای حقوقی، اقتصادی و اداری حوزه انگلوساکسون به تدریج دارد جانشین سیستمهای قاره ای (اروپا) و دیگر سرزمینهای غیر اروپایی می شود و اندیشه وران و پژوهشگران و دست اندرکاران این رشته ها بیش از هر زمان نیازمند آشنایی با زوایای عرفی، سنتی و مدون این نظامها هستند و باید از همه پیچیدگیها و سطوح سایه روشن این دانشها آگاهی یابند تا در لابه لای ابهامات و تعابیر دو پهلوی واژگان و اصطلاحات علوم اجتماعی راه را گم نکنند.


با یک نگاه گذزا به دعاوی اختلافات بین دول و موسسات خارجی طرف معاهدات و قرارداداها می توان دانست که کشورهای غیر انگلیسی زبان چه بهای سنگینی به خاطر ناآشنایی با همین تعابیر و معانی بین سطور می پردازند و از مراجعه به دادگاه ها نتیجه ای جز پرداخت هزینه های سنگین دادگاهی و صرف وقت طولانی نمی گیرند. گردآورنده در طول 25 سال تجربه در مقابل این نوع قراردادها با برگردان آنها به زبان محلی و بررسی دعاوی بر سر اختلافات در تعابیر قانونی به این نتیجه رسیده است که در شرایط حاظر برای صاحب نظران حقوق، اقتصادی، اداری و سیاسی هیچ امری ضروری تر از تدوین فرهنگ واژگان و اصطلاحات فنی، به عنوان یک منبع مرجع، نیست و خدمتی را که اینان از این راه به افراد درگیر و در مجموع به جامعه خود می کنند شایسته همه نوع تقدیر و ارج گذاری است.


چند نکته در مورد کتاب:


1- ریشه یابی واژگان


اشاره به منشأ لاتین، فرانسه یا اسپانیایی پاره ای از لغات و اصطلاحات تنها به منظور ذکر سابقه تاریخی آنها نیست. معطوف داشتن نظر خوانندگان به این اشارات از این جهت ضروری است که این واژگان و اصطلاحات به صورت لاتین و فرانسوی و اسپانیایی آن هنوز هم در رساله ها، دادنامه ها، قراردادها و دفاعیات به فروانی کاربرد دارند بدون این که برابر انگلیسی آنها به زبان جاری برای تفهیم بیشتر آورده شود.


2- املای واژگان


در جا به جای این فرهنگ ممکن است یک واژه با املاهای متفاوت آن آورده شده باشد، بر حسب این که واژه یا اصطلاح مورد نظر از چه منبعی (انگلیسی یا آمریکایی یا فرانسوی) گرفته شده باشد.


3- قاعده کلی (Maxim)


از آوردن عباراتی که صورت (قاعده کلی) دارند کوتاهی نشده است، زیرا منابع حقوقی انگلیسی و آمریکایی سرشار از این قواعد کلی است و همه آنها بدون توضیح، برای حقودان و آشنایان به حقوق مفهوم هستند و در پاره ای موارد عده ای آنها را نوعی تأیید حقوقی و به صورت (نیمه حجت) در دعاوی و قراردادها به کار می گیرند. گردآورنده تعدادی از قواعد کلی بسیار معمول و متداول را در این فرهنگ و در بخشهای مربوط، با معانی و مفهوم حتی المقدور ساده و آسان یاب جای داده است.


4- نشانه اختصاری (Abbreviations)


در زبان انگلیسی راهنماهای قطوری برای نشانه های اختصاری و توضیح آنها در دسترس است و هر بار در تجدید چابها نشانه های جدیدتری به این مجموعه ها افزوده می شود. در این فرهنگ ها نهایت صرفه جویی در ذکر این نشانیها به کار رفته است جز آنها که بسیار متداول هستند و به طور روزانه به کار گرفته می شوند.


5- سه بخش مهم اجتماعی


این فرهنگ حاوی واژگان و اصطلاحات سی بخش مهم حقوقی، اقتصادی و اداری است. بسیاری از واژگان و اصطلاحات انگلیسی در هر سه بخش بالا به مفهوم یکسان و گاهی به تعبیری متفاوت به کارگرفته می شوند. در آنجا که مفهوم واحدی دارند همان مفهوم برای هر سه بخش یکجا آورده شده است و در جاهایی که یک واژه با معانی و مفهوم متفاوت خاص خود در هر بخش کاربرد دارد، مفاهیم ومعانی متفاوت با ذکر بخش مربوط به آن به صورت جداگانه آمده است. گردآورنده نهایت کوشش را به کار گرفته است تا تمامی اصطلاحات این سه بخش مهم در یک مجلد و یکجا در دسترس باشد تا علاقمندان بتوانند با سهولت بیشتر و صرف وقت کمتر برای مراجعه به منابع مختلف از این کتاب مرجع بهره مند شوند


6- منابع (رویه های قضایی)


مرسوم است که برای هر تعبیر یا تفسیر قانونی و حقوقی منبع آن در رویه های قضایی ذکر شود. در این فرهنگ نه امکان ذکر این همه منابع با آوردن نوع دعاوی، تاریخ دادرسی، مشخصات طرفین دعوی و خلاصه دادخواستها و دادنامه ها ممکن بود و نه به علت مجهور بودن نامهای دادخواهان و دادگاه های انگلیسی و آمریکایی و نوع دعاوی، ذکر رویه ها برای مراجعه کننده ایرانی مفید می نمود. باید توجه داشت که اگر درجای جای این فرهنگ به تعبیرات و تفسیرهای نامأنوس و نا آشنا برخورد شود نباید آنها را ناشی از نقص در ترجمه و یا نوعی بدفهمی دانست، بلکه نامأنوسیها معمولاً ناشی از آرایی هستند که در مواردی خاص و با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص از طرف دادگاهها صادر و اجرا گردیده اند.


7- عدم مراجعه به صفحات قبل و بعد


در این فرهنگ از به کارگیری (مراجعه شود به ....) ختی المقدور خودداری شده است تا استفاده کننده مجبور نگردد برای دسترسی به معنی و تعبیر یک واژه یا اصطلاح به صفحه های متعدد مراجعه کند. معانی و تعابیر هر واژه و اصطلاح در برابر آن آمده است و اگر نظایری نیز داشته باشند فقط به ذکر (و همچنین.....) اکتفا شده است تا استفاده کننده بتوانند برای معادلهای بیشتر به واژگان مترادف مراجعه کند.


8- علایم قراردادی


در این فرهنگ از علایم قراردادی مانند: (ق) برای قانون، (ق.م.) برای قانون مدنی و ... استفاده نشده به همین جهت راهنمایی نیز برای آشنایی با یان علایم آورده نشده است و در همه بخش ها اصل مراجع با نام کامل: لاتین، قانون، قانون تجارت و غیره ذکر شده است.


9- واژگان و اصطلاحات فنی


مراجعین به این فرهنگ معمولاً صاحب نظران یکی از سه بخش عمده حقوقی، اقتصادی و اداری خواهند بود به این جهت واژگان و عبارات حقوقی، مالی و اداری با همان بار علمی آورده شده اند و توضیح بیشتر و ساده تر (تحت اللفظی) واژگان و اصطلاحات نه ممکن بود و نه ضروری.


10- پایه های حقوقی و اقتصادی فرهنگ


وزن علمی این فرهنگ بار آمریکایی دارد. گردآورنده در طول تجارب علمی و حرفه ای خود به این نتیجه رسیده است که زبان آمریکایی که همان انگلیسی متداول در ایالات متحده آمریکای شمالی است برد بیشتر و تعابیر علمی آن مصرف عام تری دارد و در عصر حاضر تازه تر و متداول تر است. بسیاری از مراجع انگلیسی خالص از نظر سابقه تاریخی قدیمی تر و مهم تر هستند و مطالعه آنها برای جویندگان سابقه تاریخی و ریشه یلبی واژگان و اصطلاحات مفیدتر است.

دسترسی: ناموجود

‎50٬000تومان

جزییات

فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی، اداری

شامل: واژه ها، اصطلاحات، اختصارات و علامات با ارایه نمونه هایی از آراء دادگاهی، احکام عرفی، رساله های حقوقی و ضوابط آیین نامه های اداری

انگلیسی-فارسی

2 جلدی

جلد نخست: از A تا E

جلد دوم: از F تا Z

پیش گفتار

جهانی شدن زبان انگلیسی و تنوع مجامع بین المللی که همه به زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی خود برگزیده اند ایجاب می کند که فن آوران و دست اندر کاران امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به این زبان مجهز شوند و مهمتر آن که امکانات دستیابی به معتنی دقیق اصطلاحات انگلیسی این علم را در دسترس داشته باشند.

امروز قراردادها، معاهدات ها، مقاوله نامه ها، رساله ها و هر نوع نشریه فنی و نامه رسمی بین موسسات و دولتها عموماً به زبان انگلیسی نوشته می شوند و می توان ادعا کرد که معتبرترین این قبیل اسناد و مراجع را می توان به زبان انگلیسی یافت.

نظامهای حقوقی، اقتصادی و اداری حوزه انگلوساکسون به تدریج دارد جانشین سیستمهای قاره ای (اروپا) و دیگر سرزمینهای غیر اروپایی می شود و اندیشه وران و پژوهشگران و دست اندرکاران این رشته ها بیش از هر زمان نیازمند آشنایی با زوایای عرفی، سنتی و مدون این نظامها هستند و باید از همه پیچیدگیها و سطوح سایه روشن این دانشها آگاهی یابند تا در لابه لای ابهامات و تعابیر دو پهلوی واژگان و اصطلاحات علوم اجتماعی راه را گم نکنند.

با یک نگاه گذزا به دعاوی اختلافات بین دول و موسسات خارجی طرف معاهدات و قرارداداها می توان دانست که کشورهای غیر انگلیسی زبان چه بهای سنگینی به خاطر ناآشنایی با همین تعابیر و معانی بین سطور می پردازند و از مراجعه به دادگاه ها نتیجه ای جز پرداخت هزینه های سنگین دادگاهی و صرف وقت طولانی نمی گیرند. گردآورنده در طول 25 سال تجربه در مقابل این نوع قراردادها با برگردان آنها به زبان محلی و بررسی دعاوی بر سر اختلافات در تعابیر قانونی به این نتیجه رسیده است که در شرایط حاظر برای صاحب نظران حقوق، اقتصادی، اداری و سیاسی هیچ امری ضروری تر از تدوین فرهنگ واژگان و اصطلاحات فنی، به عنوان یک منبع مرجع، نیست و خدمتی را که اینان از این راه به افراد درگیر و در مجموع به جامعه خود می کنند شایسته همه نوع تقدیر و ارج گذاری است.

چند نکته در مورد کتاب:

1- ریشه یابی واژگان

اشاره به منشأ لاتین، فرانسه یا اسپانیایی پاره ای از لغات و اصطلاحات تنها به منظور ذکر سابقه تاریخی آنها نیست. معطوف داشتن نظر خوانندگان به این اشارات از این جهت ضروری است که این واژگان و اصطلاحات به صورت لاتین و فرانسوی و اسپانیایی آن هنوز هم در رساله ها، دادنامه ها، قراردادها و دفاعیات به فروانی کاربرد دارند بدون این که برابر انگلیسی آنها به زبان جاری برای تفهیم بیشتر آورده شود.

2- املای واژگان

در جا به جای این فرهنگ ممکن است یک واژه با املاهای متفاوت آن آورده شده باشد، بر حسب این که واژه یا اصطلاح مورد نظر از چه منبعی (انگلیسی یا آمریکایی یا فرانسوی) گرفته شده باشد.

3- قاعده کلی (Maxim)

از آوردن عباراتی که صورت (قاعده کلی) دارند کوتاهی نشده است، زیرا منابع حقوقی انگلیسی و آمریکایی سرشار از این قواعد کلی است و همه آنها بدون توضیح، برای حقودان و آشنایان به حقوق مفهوم هستند و در پاره ای موارد عده ای آنها را نوعی تأیید حقوقی و به صورت (نیمه حجت) در دعاوی و قراردادها به کار می گیرند. گردآورنده تعدادی از قواعد کلی بسیار معمول و متداول را در این فرهنگ و در بخشهای مربوط، با معانی و مفهوم حتی المقدور ساده و آسان یاب جای داده است.

4- نشانه اختصاری (Abbreviations)

در زبان انگلیسی راهنماهای قطوری برای نشانه های اختصاری و توضیح آنها در دسترس است و هر بار در تجدید چابها نشانه های جدیدتری به این مجموعه ها افزوده می شود. در این فرهنگ ها نهایت صرفه جویی در ذکر این نشانیها به کار رفته است جز آنها که بسیار متداول هستند و به طور روزانه به کار گرفته می شوند.

5- سه بخش مهم اجتماعی

این فرهنگ حاوی واژگان و اصطلاحات سی بخش مهم حقوقی، اقتصادی و اداری است. بسیاری از واژگان و اصطلاحات انگلیسی در هر سه بخش بالا به مفهوم یکسان و گاهی به تعبیری متفاوت به کارگرفته می شوند. در آنجا که مفهوم واحدی دارند همان مفهوم برای هر سه بخش یکجا آورده شده است و در جاهایی که یک واژه با معانی و مفهوم متفاوت خاص خود در هر بخش کاربرد دارد، مفاهیم ومعانی متفاوت با ذکر بخش مربوط به آن به صورت جداگانه آمده است. گردآورنده نهایت کوشش را به کار گرفته است تا تمامی اصطلاحات این سه بخش مهم در یک مجلد و یکجا در دسترس باشد تا علاقمندان بتوانند با سهولت بیشتر و صرف وقت کمتر برای مراجعه به منابع مختلف از این کتاب مرجع بهره مند شوند

6- منابع (رویه های قضایی)

مرسوم است که برای هر تعبیر یا تفسیر قانونی و حقوقی منبع آن در رویه های قضایی ذکر شود. در این فرهنگ نه امکان ذکر این همه منابع با آوردن نوع دعاوی، تاریخ دادرسی، مشخصات طرفین دعوی و خلاصه دادخواستها و دادنامه ها ممکن بود و نه به علت مجهور بودن نامهای دادخواهان و دادگاه های انگلیسی و آمریکایی و نوع دعاوی، ذکر رویه ها برای مراجعه کننده ایرانی مفید می نمود. باید توجه داشت که اگر درجای جای این فرهنگ به تعبیرات و تفسیرهای نامأنوس و نا آشنا برخورد شود نباید آنها را ناشی از نقص در ترجمه و یا نوعی بدفهمی دانست، بلکه نامأنوسیها معمولاً ناشی از آرایی هستند که در مواردی خاص و با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص از طرف دادگاهها صادر و اجرا گردیده اند.

7- عدم مراجعه به صفحات قبل و بعد

در این فرهنگ از به کارگیری (مراجعه شود به ....) ختی المقدور خودداری شده است تا استفاده کننده مجبور نگردد برای دسترسی به معنی و تعبیر یک واژه یا اصطلاح به صفحه های متعدد مراجعه کند. معانی و تعابیر هر واژه و اصطلاح در برابر آن آمده است و اگر نظایری نیز داشته باشند فقط به ذکر (و همچنین.....) اکتفا شده است تا استفاده کننده بتوانند برای معادلهای بیشتر به واژگان مترادف مراجعه کند.

8- علایم قراردادی

در این فرهنگ از علایم قراردادی مانند: (ق) برای قانون، (ق.م.) برای قانون مدنی و ... استفاده نشده به همین جهت راهنمایی نیز برای آشنایی با یان علایم آورده نشده است و در همه بخش ها اصل مراجع با نام کامل: لاتین، قانون، قانون تجارت و غیره ذکر شده است.

9- واژگان و اصطلاحات فنی

مراجعین به این فرهنگ معمولاً صاحب نظران یکی از سه بخش عمده حقوقی، اقتصادی و اداری خواهند بود به این جهت واژگان و عبارات حقوقی، مالی و اداری با همان بار علمی آورده شده اند و توضیح بیشتر و ساده تر (تحت اللفظی) واژگان و اصطلاحات نه ممکن بود و نه ضروری.

10- پایه های حقوقی و اقتصادی فرهنگ

وزن علمی این فرهنگ بار آمریکایی دارد. گردآورنده در طول تجارب علمی و حرفه ای خود به این نتیجه رسیده است که زبان آمریکایی که همان انگلیسی متداول در ایالات متحده آمریکای شمالی است برد بیشتر و تعابیر علمی آن مصرف عام تری دارد و در عصر حاضر تازه تر و متداول تر است. بسیاری از مراجع انگلیسی خالص از نظر سابقه تاریخی قدیمی تر و مهم تر هستند و مطالعه آنها برای جویندگان سابقه تاریخی و ریشه یلبی واژگان و اصطلاحات مفیدتر است.

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 50-2871
وزن 1800.0000
انتشارات جنگل
مولف جواد بنی یعقوب
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 11 شهریور 2630
قطع کتاب وزیری
نوع جلد خیر
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 986
نوبت چاپ 2
شابک 13 رقمی 9789649814070

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

Only registered users can write reviews. Please, log in or register