Product was successfully added to your shopping cart.

1001 نکته که هر نوجوان و جوانی باید بداند

بازنگری سریع

1001 things every teen should know


هر سال میلیونها نوجوان عنان گسیخته وارد جامعه می شوند و والدین حیران و سرگردان، از خود می پرسند که نوجوان شان چه مدت می تواند در بیرون از خانه دوام بیاورد؟ و دلیلش این است که بر اساس تحقیقات، پنجاه درصد آنان بعد از پنج سال به خانه بر می گردند و برای مدتی در آنجا می مانند. اما جای نگرانی نیست. تنها حدود هزار مسأله وجود دارد که نوجوان نیاز دارد بیاموزد تا مثل بزرگسالان فکر و عمل کند. بیشتر این موارد در اینجا مطرح می شود. اما به یاد داشته باشید زمان شروع آماده کردن بچه ها برای بزرگسالی، زمانی است که آنها هنوز نوجوان هستند. پس از همین حالا دست به کار شوید.