Product was successfully added to your shopping cart.

ارتباط رو در رو

بازنگری سریع

بخشی از فهرست :

فصل 1 : استفاده موثر از زبان گفتار

فصل 2 :  استفاده از ارتباط غیر کلامی

فصل 3 : \"خواندن\" علایم دیگران

فصل 4 : برقراری ارتباط تحت فشار

.
.
.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎5٬500تومان