Product was successfully added to your shopping cart.

قصص قرآن همراه با فرهنگ قصص قرآن

بازنگری سریع

كتاب حاضر ، تاريخ بسياري از پيغمبران و اقوام ايشان و شرح حال امتها و حكام و سرگذشت اقوامي كه از هدايت برخوردار شده ، يا دچار ضلالت شده اند را بيان مي كند . زبان صادقانه و ساده اثر آن را براي استفاده همگان بسيار مفيد كرده است .

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎15٬000تومان