Product was successfully added to your shopping cart.

تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS (PASW ) 23

بازنگری سریع

قابل استفاده در تمامی نسخه های SPSS
حاوی نرم افزار SPSS (PASW ) 19

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎18٬000تومان