Product was successfully added to your shopping cart.

محرکه های الکتریکی

بازنگری سریع

استفاده از محرکه‌‌های الکتریکی در صنایع، اتوماسیون کارخانجات و سیستم‌‌های حمل و نقل، در حال رشد و توسعه می‌‌باشد. همچنین به دلیل گرایش زیاد به استفاده از منابع انرژی تجدید‌‌پذیر (مانند باد و خورشید) و نیز به‌‌کار‌‌گیری روز افزون منابع تولید پراکنده، نقش محرکه‌‌های الکتریکی نسبت به قبل دو چندان شده است.
کتاب حاضر شامل گستره‌‌ی کاملی از مباحث محرکه‌‌های الکتریکی است و در تدوین آن از مقالات و مراجع معتبر استفاده شده است. از ویژگی‌‌های مهم این کتاب، علاوه بر جنبه‌‌ی آموزشی مفاهیم پایه‌‌ی محرکه‌‌های الکتریکی، می‌‌تواند دانشجویان تحصیلات تکمیلی را با مباحث روز در این زمینه آشنا کند.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎60٬000تومان