Product was successfully added to your shopping cart.

شکستن مرزهای فروش (ویرایش دوم)

بازنگری سریع

فروش خود را در 30 روز چندین برابر کنید!


همراه دستورالعمل افزایش فروش در انتهای هر فصل


بیش از 30 صفحه مطلب جدید در ویرایش دوم


 


این کتاب برای مدیرانی نوشته شده است که بیشتر متخصص هستند تا مدیر و با صرف وقت و انرژی فراوان محصولات با ارزشی به وجود آورده اند ولی در فروش آن به اندازه کافی موفق نیستند!


ژان بقوسیان


 


ویرایش اول این کتاب در کمتر از 5 ماه فروخته شد.


این کتاب با توجه به شرایط ایران نوشته شده است.


مطالب این کتاب قبلاً توسط نویسنده به صدها کسب و کار ایرانی ارائه شده و اثربخش بودن مطالب آن ثابت شده است.


 


به نظر نویسنده این کتاب در واقع یک دستورالعمل است که باید خوانده شود و اجرا شود و نتایج آن بررسی شود.


 


در انتهای هر فصل دستورالعمل اجرایی وجود دارد که پس از اتمام فصل دقیقاً کار اجرایی لازم را به شما یادآوری می کند.


برخی عناوین فهرست:  • ابزار لازم برای شروع

  • شکستن مرزهای فروش با یافتن مشتریان جدید

  • شکستن مرزهای فروش با افزایش فروش به مشتریان کنونی

  • شکستن مرزهای فروش با برقراری مشارکت انتفاعی

  • شکستن مرزهای فروش با ساخت تبلیغات پر فروش

  • شکستن مرزهای فروش با بازاریابی اینترنتی

  • شکستن مرزهای فروش با ساخت تیم قدرتمند فروش

  • شکستن مرزهای فروش با تبدیل امکانات پنهان به درآمد