Product was successfully added to your shopping cart.

سیستم ایمنی فعال

بازنگری سریع

سیستم های ایمنی فعال سیستم هایی هستند که به راننده و خودرو کمک می نمایند تا از بروز تصادفات رانندگی ناشی از شرایط نامساعد جاده ای و شرایط پیش آمده در هنگام تصادف جلوگیری بعمل آورد. سیستمهای ایمنی فعال شامل سیستمهای ABS، ASP و TCS می باشند که از طریق کنترل فرآیند ترمزگیری در شرایط نامساعد در هنگام رانندگی از بروز تصادف رانندگی جلوگیری بعمل می آورند و مورد بحث این کتاب می باشد.


برخی عناوین فهرست:  • ABS

  • سایز کنترلرها

  • EPS

  • TCS


 

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎18٬000تومان