Product was successfully added to your shopping cart.

اصول عیب یابی

بازنگری سریع

بررسی صدا، ارتعاش و اغتشاش در وسایل نقلیه از موضوعات مهم صنعت خودرو می باشد. بررسی این موارد موجب برطرف کردن ارتعاش های ناخواسته، صداهای قابل شنیدن، تکانها و سایر موارد مرتبط با کیفیت رانندگی خودرو خواهد گردید. بررسی انواع صداهای ناخواسته بوجود آمده در خودرو، انواع ارتعاش های سازه ای و لرزش از موضوعات مورد بحث در این کتاب می باشد.


برخی عناوین فهرست: • معرفی NVH

 • ارتعاش ناشی از سازه خودرو

 • ارتعاش پیچشی

 • ارتعاش های ناشی از هوا

 • صدای غرش (BOOM)

 • نویز ضربه ای

 • صدای ترمز

 • نویز باد

 • آلتراسونیک

 • لرزش غربیلک فرمان

 • لرزش و دل زدن ترمز

 • لرزش کلاچ

 • ارتعاش و فرکانس

 • ارتعاش خود برانگیخته

 • بدنه محکم و ارتعاش ارتجاعی

 • رزونانس و ارتعاش ارتجاعی

 • جابجایی جرم فنری

 • صدا و ارتعاش مربوط به موتور

 • صدا و ارتعاش مربوط به جعبه دنده

 • صدا و ارتعاش مربوط به اکسل و پلوس ا

 • صدا و ارتعاش مربوط به میل گاردان

 • صدا و ارتعاش مربوط به ترمز

 • صدا و ارتعاش مربوط به تایر

 • روش اندازه گیری آلودگی صوتی


 


 


Digagnosis Basics

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎20٬000تومان