Product was successfully added to your shopping cart.

موتور

بازنگری سریع

آشنایی با موتور و طرز کار آن به دلیل پیچیدگی موجود در عملکرد آن، از اساسی ترین مسائل خودرو می باشد.


نحوه عملکرد موتورهای چهار زمانه، اجزاء موتور، انواع موتورهای چهار زمانه بنزینی و سیستم های جانبی موتور شامل مدار خنک سازی، روغنکاری و سایر موارد بصورت ساده و شفاف از موضوعات مورد بحث این کتاب می باشد.


 


برخی عناوین فهرست: • موتور چیست؟

 • بلوک سیلندر و قطعات متحرک

 • سرسیلندر

 • سیستم ورودی هوا

 • سیستم اگزوز

 • شارژ هوا (تقویت کننده هوای ورودی)

 • سیستم روغنکاری

 • سیستم خنک کاری

 • سیستم سوخت رسانی

 • سیستم جرقه زنی

 • احتراق و محفظه احتراق

 • عملکرد، مصرف سوخت، صدا و ارتعاشات


 


Engine

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎32٬000تومان