Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش مهارت های حرکتی به کودکان مبتلا به فلج مغزی و اختلالات حرکتی مشابه

بازنگری سریع

آموزش مهارت های حرکتی به کودکان مبتلا به فلج مغزی و اختلالات حرکتی مشابه توشته مارتین سیگلیند و ترجمه محمد خیاط زاده ماهانی.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎32٬000تومان