Product was successfully added to your shopping cart.

خواص مواد غذایی و چگونگی ترکیب آن ها

بازنگری سریع

بیشتر بیماری‌های ما در اثر عدم شناخت خواص مواد غلط ترکیب نمودن آنها در هنگام مصرف بوجود می‌آیند. برای اینکه یک بیماری را ریشه‌کن کنیم می‌بایست مرزهای بیولوژی و فیزیولوژی بدن خود را بشناسیم و مواد را به نحوی با هم مخلوط کنیم که هنگام هضم، بدن بتواند با مصرف کمترین هزینه از آنها بیشترین سود را ببرد و خود را درست تغذیه کند و هم به ذخایر اندوخته‌ی بدن اضافه گردد. کسی که بیمار شده است ذخایر بدن خود را به غارت داده است و برای سالم شدن می‌بایست با زندگی درست و تغذیه‌ای مناسب ضایعات را برطرف کند تا اینکه دوباره سالم شود. این کتاب خواص مواد و چگونگی ترکیب آنها را به شما یاد می‌دهد که اصول آن بر اساس روش طبیعی تندرستی می‌باشند که از سال 1822 تا کنون در آمریکا، کانادا و فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی رایج شده است و بیمارن بسیاری با رعایت آن توانسته‌اند تندرستی خود را دوباره به دست آورند.