Product was successfully added to your shopping cart.

کارت های تصویرهای آموزشی بین بین (میوه ها)

بازنگری سریع

شامل 23 تصویر از میوه های محختلف همراه با نام انگلیسی آنها برای گروه سنی 3 تا 7 سال


.

مربیان می توانند ضمن استفاده از تصوایر و توضیحات نکات جالبی را به کودکان بیاموزند. کیفیت چاپ تصاویر منحصر به فرد بوده و کودکان میتوانند همانندسازی را با میوه های واقعی انجام دهند.