Product was successfully added to your shopping cart.

کهنه‌های همیشه نو(چ8)

بازنگری سریع

نمايش‌ روحوضي‌ در كناز تعزيه‌خواني‌، نقالي‌، شبيه‌سازي‌، پرده‌داري‌، مرشد و بچه‌ مرشد، معركه‌گيري‌ و... در گذشته‌ پايه‌ گرفت‌ و ساليان‌ سال‌ مجلس‌آراي‌ جشن‌هاي‌ گوناگون‌ طبقات‌ مختلف‌ مردم‌ بود. تغيير سبك وسياق زندگي‌ مردم‌، آپارتمان‌نشيني‌ و برخي‌ علل‌ ديگر باعث‌ شد كه‌ اين‌ هنر مردمي‌ به‌ تدريج‌ از صحنة‌ روزگار محو شود و جز ياد و خاطره‌اي‌ از آن‌ باقي‌ نماند. مرتضي‌ احمدي‌ از پيشكسوتان‌ نام‌آور تئاتر ايران‌ در اين‌ كتاب‌ خويش‌ ثمرة‌ كوشش‌ چندين‌ ساله‌اش‌ را مجموع‌ كرده‌ و ترانه‌هايي‌ را كه‌ اصطلاحاً روحوضي‌ و ضربي‌ خوانده‌ مي‌شوند به‌ همراه‌ نُت‌ آن‌ها و مقدمه‌اي‌ در باب‌ هنر سنّتي‌ نمايش‌ به‌ خوانندگان‌ عرضه‌ كرده‌ است‌