Product was successfully added to your shopping cart.

تولید و فرآوری گیاهان دارویی 4جلدی

بازنگری سریع


دکتر رضا امید بیگی، متخصص تولید و فرآوری گیاهان دارویی و استاد دانشگاه تربیت مدرسسیاست « دارو سازی نوین » در طی دو دهه اخیر به شکلی قابل توجه و عمیق به سوی « گیاه درمانی » پیش رفته است . طبیعت ، این مخزن پر از « دارو» افقهای تازه ای را برای جامعه پزشکان و دارو سازان محقق ، گشوده است . اینک ، انان به منطقی بودن استفاده از مواد دارویی « گیاهی» پی برده ، صدها هکتار زمین را در کشورهای توسعه یافته به این امر اختصاص داده اند که تحت کشت و تولید گیاهان دارویی قرار گرفته است .در حال حاضر اهمیت کاشت ، داشت ، برداشت وفرآیندهای پس از برداشت یک گیاه دارویی به این منظور که مقادیر مواد موثر انها همواره افزایش یابد تا استحصال آنها را در صنایع داروسازی مقرون به صرفه کند بسیار مورد توجه است .در این کتاب سه جلدی همواره سعی شده است تا نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در ارتباط با کاشت ، داشت ، برداشت و فرآیندهای پس از برداشت گیاهان دارویی در کشورهای توسعه یافته و همچنین تحقیقاتی که در کشور خودمان انجام گرفته است به رشته تحریر درآید .


دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎100٬000تومان