Product was successfully added to your shopping cart.

درمان اختلالات ریاضی

بازنگری سریع

آموخته های دانشگاهی را به خانه و به مدرسه ببریم


تعداد زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان در یادگیری دروس ریاضی دچار مشکل هستند و با اینکه به اندازه دانش آموزان هم سان خود تلاش می کنند، پیشرفت مورد انتظار را ندارند...


در این کتاب مفاهیم بنیادی مربوط به زیاضی از سال های اول زندگی معرفی شده و چنان چه دانش آموزای در هر کدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد برنامه بازپروری نیز ارائه شده است.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎12٬000تومان