Product was successfully added to your shopping cart.

توسل به اهل بیت(ع) از نگاه قرآن و سنت

بازنگری سریع


سیرة صحابه نشان می‌دهد که آنان، هم در زمان رسول خدا به او توسل می‌جستند و هم بعد از رحلت آن حضرت، به قبر ایشان پناه می‌بردند. اما وهابیت، با قرائتی متحجرانه از آیات قرآنی، این عمل را شرک دانسته و به شدت با آن مخالفت می‌ورزند. اثر حاضر، مباحث مرتبط با «توسل به پیامبر اکرم(ص) و اولیای دین»، را با نگاهی قرآنی و روایی و از منظر عقل و به شیوة تطبیقی بحث کرده و ثابت نموده آیاتی که مخالفان توسل، به ویژه وهابیان، به آن، تمسک کرده‌اند همگی دربارة مشرکان است و هیچ تناسبی با موضوع مورد بحث ندارد.


دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎5٬700تومان