Product was successfully added to your shopping cart.

درسنامه علوم قرآنی - سطح 1

بازنگری سریع


با توجّه به تجربه طولانى مؤلّف در تدريس مباحث علوم قرآنى در برخى از مراكز حوزوى، اين اثر (در دو سطح) گامى‏

است نو در راه انتقال مفاهيم و داده‏هاى علوم قرآنى به قرآن‏پژوهانى كه در اين وادى نورانى قدم مى‏گذارند. پرداختن به‏

موضوعات مهم و اساسى در علوم قرآنى، پرهيز از اطناب و درازگويى، معرفى منابع مهمّ در بخش‏هاى گوناگون و

مراعات قواعد آموزشى از ويژگى‏هاى اين كتاب است كه مى‏تواند خلأ متن مناسب آموزشى در مراكز حوزوى و

دانشگاهى را جبران نمايد.


دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎5٬800تومان