Product was successfully added to your shopping cart.

اصول ساختمان داده ها در ++C ویراست دوم

بازنگری سریع

در این کتاب فرض شده است دانشجو با زبان ++C، آشنایی قبلی دارد و آشنایی قبلی دانشجویان با زبان C برای این در س کافی نیست. مباحث آموزشی ++C را در چهار فصل اول این کتاب ارائه داده ایم تا به اختصار، ویژگی های اصلی این زبان را شرح داده باشیم.


در سراسر کتاب برروی مفاهیم تجرید داده ها و پنهان سازس اطلاعات تاکید شده است. که با شرحی از هر ساختمان داده همراه است.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎60٬000تومان