Product was successfully added to your shopping cart.

رفتار با نوجوانان‌(نقش‌ونگار)

بازنگری سریع


این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا به عواملی که نوجوانان را تحت فشار قرار می دهد پی برده و تشویق شوید که همه چیز را از نو شروع کرده و بار دیگر در زندگیتان تعادل ایجاد کنید. دور نمای خوشی را در زندگی احساس کنید. نوجوانانتان را دوست داشته باشید، حتی زمانی که شما را دیوانه می کنند. از روش های مؤثری برای حفظ ارامش خود استفاده کنید. با فرزندان در حال رشد خود سازش کنید . با حس حسادت و طرد شدگی از طرف نوجوانانتان کنار بیایید . نیروی از دست رفته خود را باز یابید