Product was successfully added to your shopping cart.

پنج دشمن کار تیمی

بازنگری سریع


فرازهایی از کتاب:

- اگر بتوانید همه ی کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید، در هر رشته، در هر بازار، در برابر هر رقیبی، در هر زمان، موفق خواهید شد.

- نه امور مالی و نه راهبرد، هیچ یک مزیت رقابتی ماندگار نیستند. این فقط کارتیمی است که در نهایت باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود، زیرا هم توان لازم را دارد و هم کمیاب است.

- وجود اعتماد شرط اصلی تیم سازی است و حتا مهم ترین شرط شکل گیری فعالیت های تیمی است.

- این کتاب حاصل کار من با مدیران عامل و تیم های مدیریت ایشان است، اما نظریه هایی که در آن مطرح شده برای همه ی علاقمندان به کار تیمی سودمند است. خواه سرپرست بخش کوچکی از شرکت باشند، خواه عضوی از یک تیم.

فهرست مطالب:

مقدمه ی ناشر

پیش گفتار

حکایت

بخش یکم - کم کاری

بخش دوم - آتش افروزی

بخش سوم - برداشتن بار سنگین

بخش چهارم - کشش


دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎18٬000تومان