Product was successfully added to your shopping cart.

وارن بافت و تفسیر صورت های مالی

بازنگری سریع


در جهان وارن بافت، سرمایه‌گذاری در شرکتی که مزیت ماندگار رقابتی دارد تنها راه مطمئن حرکت به‌سوی ثروتمندی در بلندمدت است.شرکت‌هایی با حاشیه سودناخالص 40% یا بهتر، غالبا از یک نوع مزیت ماندگار رقابتی برخوردارند.باید حاشیه سود ناخالص شرکت را در ده سال پیاپی بنگریم تا اطمینان یابیم که شرط (به‌طور پیوسته) برقرار است. وارن بافت می‌داند که هرگاه جویای شرکتی با مزیت ماندگار رقابتی باشیم، (پیوستگی) اصل مطلب است.در شرکت های متکی به افراد، کارکنان بخش بزرگی از سود شرکت را می‌بلعند و برای مالکان و سهام‌داران شرکت چندان چیزی باقی نمی‌گذارند. سرمایه‌گذاران چنین شرکت‌هایی ثروتمند نمی‌شوند. تمرکز و توجه اغلب تحلیل‌گران سهام، به سود هر سهم است، ولی وارن به سود خالص کلی می‌نگرد تا از واقعیت‌های شرکت آگاه شود.اگر شرکتی نسبت سود ناخالص به کل درآمدها را بالاتر از 20% اظهار کند، به احتمال زیاد از نوعی مزیت ماندگار رقابتی ماندگار بهره‌مند است.ترازنامه، برخلاف صورت سود و زیان که برای یک دوره مالی است، برای یک لحظه از تاریخ معین است. هرچند بی‌باکی و تهور ممکن است در کوتاه‌مدت بسیار سود‌آور باشد ولی در بلند‌مدت غالبا فاجعه‌بار است و اّبّرثروتمند نمی‌سازدفهرست مطالب:

- مقدمه ناشر- پیش‌گفتار- صورت‌حساب سود و زیان- ترازنامه- صورت گردش وجوه- ارزیابی قیمت شرکتی که از مزیت ماندگار رقابتی برخوردار است