Product was successfully added to your shopping cart.

ایستگاه خلاقیت 1

بازنگری سریع

اریگامی یا هنر کاغذ و تا یکی از کاردستی های محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران بسیاری دادر. هدف این هنر آفریدن طرح های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی تا کردن کاغذ است و تمام مدل های کاغذ و تا را در بر دارد حتی آنهایی که ژآپنی نیستند.