Product was successfully added to your shopping cart.

حساب دیفرانسیل و انتگرال (لیتهلد) قسمت اول - جلد اول

بازنگری سریع

پیشگفتار ناشر
حساب دیفرانسیل و انتگرال (calculus)، از موضوعاتی است که در همهٔ رشته‌های مهندسی و علوم پایه و کشاورزی و برخی از رشته‌های علوم اجتماعی مانند مدیریت و حتی رشته‌های علوم انسانی مانند جامعه‌شناسی و باستان شناسی تدریس می‌شود. در دانشگاههای ایران این درس با نامهایی چون ریاضی عمومی 1 و 2 یا ریاضی 1 و 2 عرضه می‌شود.
طیف مخاطبان این درس به لحاظ رشتهٔ تحصیلی و میزان محتوای آموزشی لازم بسیار گسترده است. همچنین سطح دانشجویان و کیفیت آموزش در دانشگاههای مختلف متفاوت است. به‌همین دلیل انتشار یک یا حتی چند کتاب با موضوع حساب دیفرانسیل و انتگرال که با برنامهٔ درسی گروههای متنوع مخاطبان مطابقت کامل داشته باشد کفایت نمی‌کند.
از این رو مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی در برنامهٔ کتابهای دانشگاهی خود در مبحث «حساب دیفرانسیل و انتگرال» کتابهایی با سطوح و رهیافتهای گوناگون در دست تألیف و ترجمه دارد تا نظر استادان و دانشجویان تمام رشته‌های دانشگاهی تأمین شود.
یکی از کتابهای خوب برای بخش عمده‌ای از مخاطبان، به‌ویژه دانشجویان تمام رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه، کتاب معروف حساب دیفرانسیل و انتگرال لیتهلد است. این کتاب در بیشتر دانشگاههای دنیا و از جمله در ایران در مقام کتاب درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آنچه مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی را بر آن داشت تا نسبت به ترجمه و انتشار این کتاب اقدام کند نبودن ترجمه‌ای مناسب از آخرین ویراست این کتاب در بازار نشر کتابهای دانشگاهی بود. امیدواریم این کتاب که توسط دو تن از سرشناس‌ترین استادان و مترجمان کتابهای دانشگاهی ترجمه شده که پیشتر نیز یکی از ویرایش‌های قبلی همین کتاب را ترجمه کرده‌اند، بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان و استادان گرامی باشد.
ترجمهٔ کتاب در دو قسمت منتشر می‌شود: قسمت اول شامل دو جلد و متناسب با درس ریاضی عمومی 1 و قسمت دوم در یک جلد و متناسب با درس ریاضی عمومی 2 عرضه می شود. علاوه بر آن به‌منظور پشتیبانی و فراهم کردن ارتباط بهتر با دانشجویان و استادان گرامی وبگاه اختصاصی این کتاب به زبان فارسی نیز به زودی راه‌اندازی می‌شود.