Product was successfully added to your shopping cart.

درمان با گیاهان دارویی

بازنگری سریع

در این کتاب درباره گیاهان دارویی و خواص ان ها مشروحا توضیح داده شده است و همچنین راه استفاده از هر گیاه را که چگونه از فواید ان بهره مند شوید - جوشاندنی است؟ خیساندنی است؟ دم کرده ان مفید است؟یا تنتور الکلی ان مورد استفاده قرار می گیرد.و همچنین به شما اموزش درست کردن جوشانده ها-خیسانده ها و سایر موارد داده شده است،ضمن اینکه صدها نسخه حکیم را نیز در بر دارد.