Product was successfully added to your shopping cart.

تسلط بر GIS با ArcGIS

بازنگری سریع


این کتاب به تفضیل اطلاعات اولیه برای یادگیری جی آی اس و کار با نرم افزار آرک را در اختیار گذاشته و نیازهای کاربر در هنگام کار با جی آی اس را برطرف می سازد. دانستن اطلاعات قبلی از جی آی اس برای استفاده از این اثر ضرورتی ندارد.