Product was successfully added to your shopping cart.

بذر گیاهان دارویی (مورفولوژی و خواص دارویی)

بازنگری سریع

در این مجموعه که به عنوان بذر گیاهان دارویی (مورفولوژِی، فیزیولوژی و خواص دارویی) هم اکنون در اختیار شما می باشد، ابتدا سعی شده تا مورفولوژی هر گیاه بررسی شود تا بطور کامل آن گیاه مورد شناسایی قرار گیرد، سپس به مورفولوژی بذر و فیزیولوژی آن پرداخته می شود که همراه با عکسهای مصور در انتهای کتاب آورده شده است. همچنین به نکاتی در مورد کشت آن گیاه نیز اشاره می شود و در انتها به بررسی قسمت مورد استفاده و خواص دارویی گیاهان اشاره خواهد شد.