Product was successfully added to your shopping cart.

داستان‌های شهر جنگی

بازنگری سریع


امتيازات اثر(جوايز،تقديرها و ...):
برنده بهترین کتاب سال دفاع مقدس (داستان کوتاه 78)
برنده رتبه اول بهترین کتب 20 سال داستان نویسی دفاع مقدس (آبان 79)گزیده متن :
آن لحظه ای که گلوله موعود بر زمین اصابت کند ... د رآن لحظه پدر و مادر تو به چه کاری مشغول اند ؟ آیا مادرت ، در همان خانه های گلی روستایی حاشیه بین النهرین در حال پخت نان است ؟ پدرت ...پدرت به چه کسبی مشغول است ؟ و اکنون در چه فکری است ؟و ایا لحظه این می تواند به ذهن آنان خطور کند که من به انتظار نشسته ام تا در کمتر از نوزده دقیقه دیگر جان فرزندشان را بگیرم ؟ و اگر آن حس غریب مادر و فرزندی برقرار می شد ، در این لحظه مادرت چه نفرینی بر من می کرد؟ ولی من از مدتها قبل تصمیم خود را گرفته ام از همان موقعی که این شهر به محاصره شما در امد .