Product was successfully added to your shopping cart.

کتاب آموزشی سخت افزار پیتر نورتون

بازنگری سریع

1-مطالب این کتاب برای آشنایی با تمام قطعات،ریز و درشت که کاربرد آنها در کامپیوتر های شخصی طراحی شده است


2-آشنایی با اجزاء برد اصلی و حافظه کامپیوتر های شخصی


3-آشنایی با ویدئو،مانیتور و توانایی های گرافیکی


4-آشنایی با ارتباطات و شبکه های کامپیوتری به همراه مودم ها و باندهای وسیع