Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش گام به گام SPSS 17

بازنگری سریع

امروزه در بیشتر علوم،استفاده از رایانه ای امری بدیهی به نظر میرسد. در علوم آماری و رشته های وابسته به آن نیز استفاده می شود