Product was successfully added to your shopping cart.

مرجع کاربردی SPSS 17

بازنگری سریع


این خودآموز نحوه استفاده از قابلیت های متنوع در SPSS را آموزش می دهد. این خودآموز به صورت گام به گام، همراه با تمرینات عملی طراحی شده است. همه فایل های نمونه کتاب به همراه نصب tutorial نرم افزار SPSS در سیستم می آید در ضمن این فایل ها را به صورت مجزا در CD همراه کتاب عرضه شده است.کتاب طوری طراحی شده است که از هرکجا که بخواهید می توانید آموختن مباحث را آغاز کرده و پایان دهید.