Product was successfully added to your shopping cart.

فیلم سازی دیجیتال با MAYA 2008

بازنگری سریع

امروزه هنر به تصویر درآوردن تخیلات و بیرون کشیدن ساخته های ذهنی به گونه ای که همگان شاهد آن باشند، یا استفاده از فیلم سازی دیجیتالی میسر شده است. این هنر جدید خواهان بسیاری دارد که یکی از انها شما هستید. شما با مطالعه این کتاب با اصول فیلم سازی دیجیتالی توسط نرم افزار قدرتمند Maya آشنا می شوید.