Product was successfully added to your shopping cart.

شبکه های عصبی

بازنگری سریع

شامل:


1-مقصود از طبقه بندی الگو چیست


2-چگونه از حافظه الکترونیکی می توان برای تشخیص الگو استفاده کرد


3-چگونه یک شبکه عصبی بولی آموزش می بیند و تعمیم می دهد


4-چگونه یک سئوال عصبی مک کولاک-پیش کار می کند


5-چگونه خروجه یک سلول عصبی به دست می آید