Product was successfully added to your shopping cart.

اصول و طراحی پایگاه داده ها (مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)

بازنگری سریع

در تالیف این کتاب سعی شده است ضمن پوشش کلیه سرفصل های اعلام شده از طرف وزارت علوم، اختصار مطالب نیز رعایت شود و به جای پرداختن به ریز مسائل تئوری، با ارئه مثالها و تمرین های متنوع و واقعی ذهن دانشجویان برای کار درمحیط های عملی آماده شود.