Product was successfully added to your shopping cart.

نامه های فلیکس (خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می رود)

بازنگری سریع

وقتی سوفی از تعطیلات بر می گردد، توی فرودگاه اتفاق بدی می افتد. فلیکس، خرگوش عروسکی و بامزه ی سوفی، گم می شود. مدتی بعد، از لندن برای سوفی نامه ای می رسد - نامه ای از طرف فلیکس!
و این اولین نامه ای است که خرگوش عروسکی سوفی از سفر دور دنیا برای او می فرستد. روزهای بعد خرگوش کوچولو نامه های دیگری از جاهای مختلف دنیا می فرستد. توی این نامه ها، او اطلاعات زیادی درباره ی سرزمین ها و مردمی که دیده، می دهد.
می توانید این نامه های واقعی را توی این کتاب بخوانید و یک نگاهی توی چمدان فلیکس بیندازید تا ببینید برای سوفی سوغاتی چی آورده است؟

در هر بخش کتاب، یک نامه پلمپ شده وجود دارد که کودک شما می تواند آنرا باز کرده و بخواند.