Product was successfully added to your shopping cart.

استانداردهای کامل چرخ دنده ها و گیربکسها در DIN (جلد 3)

بازنگری سریع

استاندارد DINآلمان يكي از مراجع تكنيكي معتبر در صنايع بوده كه طرف مشورت با استاندارد جهاني ايزو است .مطالب اين كتاب، مرجعي است در ساخت دنده و گيربكس در صنايع، مراكز فني و مهندسي و مراكز آموزشي و دانشگاه‌ها .