Product was successfully added to your shopping cart.

طراحی فیلتر و سنتز مدار

بازنگری سریع

در این کتاب طراحی و سنتز فیلتر های آنالوگ مورد بررسی قرار می گیرد.ویژگی ممتاز کتاب،مثال های کاربردی متعدد و پروژه های تحلیل شده ی رایانه ای است که موجب درک بهتر مطالب خواهد شد.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎17٬000تومان